• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Aplikant
(engl. Applicant) Onaj koji je podnio zahtjev za grant fondaciji (donatoru).

Vidjeti takođe: Grant, Fondacija, Donator.
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL