• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Efikasnost

(engl. Efficiency) Stepen do kojeg su u relizaciji jednog programa ili projekta resursi svrsishodno korišćeni i aktivnosti završene u predviđenom roku.

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL