• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Korisnici

(eng. Beneficiaries) Svi oni koji u bilo kojem smislu imaju korist od provedbe projekta.

Mogući korisnici:

(a) Partneri na projektu/neposredni korisnici: oni koji primaju potporu kroz sredstva EZ-a radi izrade i provedbe projekta, tj. Najčešće: ministarstva, agencije za provedbu projekata;

(b) Posredni korisnici: oni koji primaju potporu u okviru projekta kako bi bolje pružili usluge ciljnoj(im) skupini(ama), npr.. Osoblje u poljoprivrednim savjetodavnim službama koje koristi mjere obuke radi uspješnijeg pružanja savjetodavnih usluga "muškim i ženskim članovima poljoprivrednih domaćinstava".

(c) Ciljna skupina

(d): skupina ili jedinica na koju će pozitivno djelovati program na razini svrhe projekta i s kojom će se usko surađivati na projektu (npr. "muški i ženski članovi poljoprivrednih domaćinstava" u slučaju navedenog primjera projekta osposobljavanja poljoprivrednih savjetodavnih službi);

Konačni korisnici: svi koji nakon razine ciljnih skupina dugoročno profitiraju od projekta na razini društva ili šireg sektora, npr. "Djeca" zahvaljujući povećanju ulaganja u zdravstvo i obrazovanje, "potrošači" zahvaljujući poboljšanju u poljoprivrednoj proizvodnji i marketingu ili "država" kao takva zahvaljujući povećanju zarade od izvoza na temelju poboljšane poljoprivredne proizvodnje i marketinga.

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL