• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Opis posla

(engl. Job Description) Dokument koji sadrži podatke o nazivu radnog mjesta, odgovornostima za taj posao (šta se očekuje da ta osoba radi), kao i vještinama i kvalifikacijama koje treba da ima zaposleni na tom radnom mjestu.

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL