• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Organizacije civilnog društva

(engl. Civil society organization) Bilo koja asocijacija ili organizacija koja je formirana dobrovoljno od strane građana. Ove organizacije mogu biti male ili velike, zvanično registrovane ili ne, mogu da predstavljaju interese određene grupe ljudi ili šire.

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL