• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Planiranje

(engl. Planning) Određivanje ciljeva i identifikacija metoda za postizanje tih ciljeva.

Vidjeti takođe: Interna kontrola

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL