• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Početak

(engl. Kickoff) Formalno, javno otpočinjanje jedne kampanje ili razvijanja programa, obično na taj način što se organizuje večera na koju se pozivaju svi ljudi sa kojima je moguće da ćemo imati kontakata po tom pitanju; tada se najčešće i objavi iznos sredstava kojim trenutno raspolažemo ili koji ćemo uskoro dobiti za tu svrhu.

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL