• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Program

(engl. Program) Grupa međusobno povezanih projekata ili usluga usmjerenih na postizanje(a) specifičnog(ih) cilja(eva), npr:

• Program na nivou zemlje

• Pod-program (tematski, geografski)

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL