• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Sredstva

(eng. Means) Sredstva su fizički i nefizički resursi (koje se često naziva "unosima") nužni za izvođenje predviđenih aktivnosti i vođenje projekta.

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL