• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

BoHeMSA -Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini Profile Page
BoHeMSA  -Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini
322
OFFLINE
16 months ago
13 months ago
15 months ago

Contact Info

BoHeMSA -Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini
BoHeMSA -Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini
Amila Hadžimuratović
Čekaluša 90
71000
Sarajevo
www.bohemsa.org

Dodatne informacije

Pokušavamo svojim radom uticati na studente medicine da prošire svoje znanje, vještine i vrijednosti kako bi sutra mogli imati važne uloge kao lideri u zdravstvu, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou.
Naša vizija je doprinijeti održivom razvoju medicinskog društva na lokalnom, regionalnom i internacionalnom nivou.
Studenti medicine i drugih zdravstvenih nauka u Bosni i Hercegovini
Organizovanje profesionalnih i naučno-istraživačkih razmjena za studente medicine. Organizovanje projekata vezanih za javno zdravstvo i medicinsku edukaciju.
Cilj nam je promocija, razvoj i provedba niza programa i projekata važnih za medicinsku nauku i javno zdravstvo, kako i jačanje saradnje sa nacionalnim i međunarodnim partnerima
1. Program profesionalnih razmjena studenata
2. Village Concept Project - Projekat pomoći udaljeni selima,
3. Obilježavanje dana osoba sa Down sindromom,
4. Projekat obilježavanja borbe protiv dijabetesa,
5. Projekat obilježavanja međunarodnog dana zdravlja,
6. Bolnica malog mede (Teddy bear hospital),
7. Candlelight Memorial – podizanje svijesti o umrlim od AIDS-a,
8. Obilježavanje međunarodnog dana ljudskih prava,
9. Podizanje svijesti o reproduktivnom zdravlju žena
Najvažniji projekat naše organizacije je program profesionalnih i naučno - istraživačkih razmjena koji se odvija kontinuirano tokom čitave godie. Studenti iz čitavog svijeta dolaze u našu zemlju i obavljaju praksu na kliničkom centru u Sarajevu, Tuzli i Mostaru pod mentorstvom naših doktora. Također, isti broj naših studenata dobije priliku za odlazak u strane države i obavljanje profesionalne prakse. Ovo je jedinstvena prilika za naše studente za upoznavanje raznih kultura, običaja i načina rada širom svijeta.
Naš fokus će biti na jačanju projekata medicinske edukacije, koji najviše zanimaju naše studente. To se prvenstveno odnosi na organizaciju naučno – istraživačkih projekata, koji će za cilj imati edukaciju naših studenata na poljima pisanja radova. Također, planiramo organizovati brojne kurseve medicinskog usavršavanja kao što je kurs hirurškog šivanja i kurs prve pomoći koji će našim studentima omogućiti da dopune već stečena znanja.
Medicinski fakultet u Sarajevu
Medicinski fakultet u Mostaru
Medicinski fakultet u Tuzli