• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

trening: "LOD metodologija i njena primjena

 

Danas se  održava trening: "LOD metodologija i njena primjena " koji Savez općina i gradova FBIH organizuje u Općini  Novi Travnik za predstavnike Općine i organizacija civilnog društva.

 

Iako nije partnerska općina  LOD projekta,  Općina  Novi Travnik je prepoznala potrebu sistematskog uređenja procesa dodjele sredstava organizacijama civilnog društva i uvođenja transparentnosti u ovaj proces. U julu mjesecu je Općina usvojila LOD metodologiju te zatražila tehničku pomoć prilikom njene primjene od Saveza općina i gradova  FBIH  i LOD IV projekta.