• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA JAVNI POZIV

”Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan Strategije okolisa za 2016. godinu”

PROGRAM 1. Sufinansiranje projekata za izgradnju infrastrukture, nabavku sredstava, opreme i postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom na području Federacije BiH

PROGRAM 2. Podrška regionalnim sanitarnim deponijama za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji BiH

PROGRAM 3. Sufinansiranje projekata zaštite prirode u Federaciji BiH

PROGRAM 4. Podrška dizanja svijesti o okolišu u Federaciji BiH

Rok za prijavu na Javni poziv je trideset (30) dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Više informacija na linku: http://www.fmoit.gov.ba/ba/page/64/natjecaji

- See more at: http://www.mreza-mira.net/55328-federalno-ministarstvo-okolisa-turizma-javni-poziv/#sthash.SV2hTAuR.dpuf