• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

Overview Search Downloads Submit file
Overview
Number of Categories: 9
Priručnik za nevladine organizacije u BiH Files: 2

Cilj ovog priručnika je da olakša rad nevladinih organizacija (NVO) u zajednicama i dodatno motiviše i pomogne onima koji žele da djeluju u društvu kroz NVO-e. Ovaj priručnik je kreiran s ciljem da pruži smjernice za kvalitetniji rad NVO-a i novo znanje iz oblasti osnivanja i registrovanja NVO, strukturalnog organizovanja, menadžmenta, timskog rada, prikupljanja sredstava, finansijskog poslovanja, pisanja projekata, upravljanja projektom, strateškog planiranja, odnosa s javnošću, zagovaranja i lobiranja.

U prilozima uz priručnik nalazi se relevantna zakonska regulativa korisna za rad NVO-a i primjeri akata koje NVO-i trebaju koristiti u svom radu, te kako se služiti istima.

Selektiranje indikatora performanse (USAID) Files: 1

Vrlo koristan priručnik od četiri stranice o tome kako selektirati ključne indikatore.

Pripremanje plana za monitoring performanse Files: 1

Koristan i precizan uvod od četiri stranice u svrhu monitoringa i kako se planira. Dobra prezentacija o indikatorima. Iako je pisan za menadžere USAID-a osnovni koncepti i terminologija mogu lako biti aplicirani i u drugim situacijama.

Kako kreirati upitnik? Files: 1

Vrlo koristan vodič o tome kako kreirati upitnik i kako ga koristiti. Ellen Taylor-Powell u svom eseju “Dizajn upitnika: Pitati pitanja sa svrhom” pokazuje kako to uraditi i kako ga uraditi dobro. Dokument od 17 stranica je lagan za citanje. Dostupan je kao besplatan download sa Univerziteta u Viskonsinu (.pdf dokument).

Kako dizajnirati projekte orijentisane na rezultat? Files: 1

Ovaj opsežni vodič od 44 stranice omogućava korak po korak pristup dizajniranju projekta i kako napisati prijedlog. PDF dokument od IPPF-a (International Planned Parenthood Federation) uključuje primjere, liste za provjeru, primjer budžeta i savjete o stvarima koje donatori traže.