• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

Overview Search Downloads Submit file
Overview
Number of Categories: 9
Kako započeti sa NVO-om? Files: 1

Ovaj opsežan vodič sa mnogo primjera vam pomaže započeti vaš NVO, planirati i nadgledati projekte, pronaći novac i uraditi uspješan menadžment. Primjeri budžeta i računovodstva su aneksirani u prirucniku od 79 stranica. Prakticno je i lagano za čitati, iz Networklearning-a, NVO-a koji je specijaliziran u pravljenju “priručnika vrhunske kvalitete, terenskih knjižica i trening kurseva koji su jednostavno dostupni grupama koje ih trebaju.”

NVO Menadžerov alat za organizacionu procjenu Files: 2

Procjena kapaciteta je krucijalna za unaprijeđenje menadžmenta. Valjan menadžment vodi ka dobroj organizacionoj performansi. NVO Menadžerov alat za organizacionu procjenu (OAT) Vam pomaže da identificirate jake i slabe tačke jedne organizacije i njene razvojne potrebe. Ovaj alat vam pomaže i da identificirate uzroke problema i razvijete plan akcije vezano za organizacionu strategiju, planiranje i strukturu, ljudske i finansijske resorse, kao i veze i rezultate. Alat za organizacionu procjenu može biti korišten za obimne ili sektoralne samo-procjene ili za eksterne evaluacije.

Pravna regulativa Files: 6

Pravna regulativa

Ostali sadržaji Files: 2

Ostala korisna literatura.