• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

 • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

 • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

 • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

Foto natječaj za Međunarodni dan Roma

Povodom Međunarodnog dana Roma, Vaša Prava BiH I UNHCR ipodsjećaju vlasti na problem socijalne ugroženosti i marginalizacije Roma, te žele podstaći vlasti da ulože dodatne napore u cilju prevencije i eliminacije apatridije.

Kao marginalizovana zajednica, Romi se suočavaju sa brojnim preprekama u ostvarivanju svojih osnovnih ljudskih prava. Većina njih nije upisana u matičnu knjigu rođenih te, stoga, ne posjeduju lična dokumenta. Bez navedenih dokumenata pojedinci nisu u mogućnosti da ostvaruju svoja prava iz socialne zaštitue, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i zapošljavanje. Kao rezultat, socijalna integracija Roma je onemogućena, a rizik od apatridije je povećan.

Veoma je važno da na Međunarodni dan Roma pozovemo sve nadležne organe da uklone prepreke sa kojima se Romi suočavaju u procesu pribavljanja dokumenata i ostvarivanja svojih osnovnih ljudskih prava. U tom cilju Vaša prava BiH organizuju foto natječaj za najbolju fotografiju koja predstavlja romsku kulturu.

Info: http://www.vasaprava.org/?p=1966#sthash.Bo1ARvhd.dpuf

civilnodrustvo.ba

AIESEC: Prijave za ljetnu realizaciju programa “Global Citizen” su počele

AIESEC Bosne i Hercegovine otvorio je novi krug aplikacija za ljetnu realizaciju programa “Global Citizen”. U programu mogu sudjelovati studenti i postdiplomci sa svih Univerziteta u Bosni i Hercegovini.

 

Program “Global Citizen” je internacionalni volonterski program koji omogućava studentima iz Bosne i Hercegovine da stječu lidersko iskustvo i kroz rad na projektima u drugim zemljama pozitivno utječu na tamošnje stanje u društvu. Ljetni fokus programa “Global Citizen” jesu problemi u edukaciji, multikulturalizmu i socijalnom položaju.

Studenti iz Bosne i Hercegovine imaju priliku da direktno utječu na riješavanje ovih problema, te da se s tim iskustvom vrate u Bosnu i Hercegovinu i tako pozitivno utječu na bosanskohercegovačko društvo. Kroz iskustvo u programu “Global Citizen” studenti također imaju priliku da razviju svoje vještine i steknu iskustvo rada u internacionalnoj atmosferi kroz upoznavanje drugih kultura.

Program “Global Citizen” traje 6-8 sedmica, a pravo apliciranja imaju svi studenti i postdiplomci (unutar dvije godine od završetka školovanja) između 18 i 30 godina. Svi zainteresirani mogu posjetiti web portal: opportunites.aiesec.org gdje mogu pogledati trenutnu ponudu praksi i aplicirati na projekt i zemlju koja odgovara njihovim ambicijama. Za više informacija mogu posjetiti i online priručnik kao i Facebook stranice AIESEC-a u Bosni i Hercegovini.

Rok za prijavu je sredina maja 2014. godine, a realizacija programa počinje početkom juna 2014. Ovog ljeta, studenti mogu birati vršenje pozitivnog utjecaja prije nego obični odmor.

AIESEC je najveća međunarodna mreža studenata i mladih ljudi, koja vrši pozitivan utjecaj na društvo kroz iskustva koja razvijaju mlade lidere. Postoji u 124 zemlje svijeta, između ostalih i u Bosni i Hercegovini, i to već 60 godina, a ima viziju da ispuni ljudski potencijal i doprinese miru u svijetu.

civilnodrustvo.ba

Besplatan kurs engleskog jezika za nezaposlene

ENGLESKI JEZIK ZA NEZAPOSLENE

 

SPAJALICA organizuje kurs ENGLESKOG JEZIKA za nezaposlene.

Lokacija održavanja kursa su prostorije SPAJALICE: Banjska 2, Ilidža;

Početak održavanja kursa je: 08.04.2014. godine( utorak ) i održavat će se svakog utorka i petka u 15.00h.Kurs traje tri mjeseca i svi koji uspješno završe kurs dobiti će certifikat.

 

Engleski je postao najtraženiji jezik u svijetu. Ljudi iz cijelog svijeta žele biti u mogućnosti da tečno govore engleski za unapređenje svoje karijere. U stvari, prema vodećim podacima o učenju jezika, ljudi iz svih sfera života to jest iz različitih dijelova svijeta upisuju kurseve engleskog kako bi poboljšali svoje govorne sposobnosti u engleskom jeziku.

 

U želji da osposobi sve nezaposlene i pomogne im da postanu konkurenti na tržištu rada SPAJALICA pruža mogućnost i organizuje besplatan kurs engleskog jezika u trajanju od tri mjeseca, za sve nezaposlene osobe neovisno o godinama. Prilikom prijave potrebno je dostaviti samo potvrdu sa biroa o neazaposlenosti.

 

Konkurs ostaje otvoren do 05.aprila 2014.godine.

 

 

Požurite i prijavite se što prije kako biste osigurali svoje mjesto i stekli znanje iz engleskog jezika koje vam je danas neophodno u poslovnoj komunikaciji.

 

KONTAKTI & PRIJAVE:

 

 

 • Broj telefona na koji se možete prijaviti je:
  • +387 33 637 290

 

 • Mail kontakti na koje se mogu učesnici prijaviti:

 

 • Prilikom prijave potrebno je ostaviti kontakt podatke:
 • Ime, prezime, broj telefona i mail, i dostaviti potvrdu s biroa prilikom prvog dolaska na kurs u SPAJALICU

civilnodrustvo.ba

Stipendije slovačke vlade

Vlada Republike Slovačke dodjeljuje stipendije za studente zemalja u razvoju. Omogućena je punastipendija za obrazovanje na slovačkom jeziku, u izabranom području, na javnim univerzitetima u SR.

Stipendije su dostupne za prvi i drugi ciklus studija (Bachelor i Master studij), i za treći ciklus (doktorski studij). Dodjeljuje se ukupno 48 stipendija.

Stipendije su dostupne i studentima iz Bosne i Hercegovine, a obuhvaćaju sljedeće oblasti: Učiteljski program i edukacija, društvene nauke, biznis i administracija, ekološke i prirodne nauke građevina, proizvodnja i saobraćaj, poljoprivreda, šumarstvo, veterina, upravljanje vodnim resursima, medicina, stomatologija, farmacija, nemedicinske zdravstvene nauke.

Stipendija pokriva mjesečni džeparac, smještaj, školarinu i kurs slovačkog jezika.

Rok za prijave je 29.05.2014.

Više informacija možete pronaći ovdje.

civilnodrustvo.ba

SEC pokreće obuku “Primjena ORFF Muzikoterapije u rehabilitaciji i edukaciji”

13.03.2014. 10:07:40

UVOD U OBUKU

Obuka Primjena Orff muzikoterapije u rehabilitaciji i edukaciji pruža mogućnosti postizanja teorijskih znanja i praktičnih kompetencija potrebnih stručnjacima u svakodnevnom radu na području primjene glazbe, ritma i pokreta u edukaciji i rehabilitaciji djece.

Važan element Orff Schulwerka je multisenzorno djelovanje glazbe – instrumenti različitih oblika, izrađeni od raznih materijala te pokret i ples. Svako dijete potiče se u njegovoj kreativnosti i pruža mu se prilika za izražavanje kroz ples, pokret, sviranje, pjevanje. Improvizacija je za Orffa bila polazna točka elementarnog muziciranja. Orff Schulwerk predstavlja model za kreativan način provođenja glazbenih aktivnosti.

Orff muzikoterapija je aktivni oblik muzikoterapije koji koristi vještine i sposobnosti djece s određenim razvojnim teškoćama, a razvila se na osnovi kliničkog iskustva. Za ovu terapiju karakteristično je njeno interaktivno i multisenzorno djelovanje. Odnos između terapeuta i djeteta smatra se kao središnji čimbenik u terapiji. U Orff muzikoterapiji razmatra se opći razvoj, razvoj osobnosti i obiteljska situacija djeteta, a postupci su prilagođeni individualnim potrebama djeteta. Zbog toga se Orff muzikoterapija klasificira kao razvojna muzička terapija.

Kod djece koja imaju razvojne teškoće postoje i ozbiljni problemi senzomotoričke prirode koji im onemogućavaju spoznajni razvoj primjeren svojoj dobi. Da bi se potaknuo njihov razvoj u skladu s njihovim mogućnostima koriste se razne metode senzomotoričke stimulacije. Obzirom da se radi o integralnom procesu izuzetno je važno imati mogućnost korištenja različitih oblika stimulacije razvoja tako da izradom posebnih, jednostavnih, ali zvučnih instrumenata ciljano se pospješuje opuštanje i koncentracija, razvoj osjetilne percepcije (taktilne, optičke, akustičke, prostorne ) te koordinacija.

CILJNA GRUPA: Obuka je namijenjena sljedećim stručnjacima – profesorima glazbene kulture, akademskim glazbenicima, edukacijskim rehabilitatorima, logopedima, socijalnim radnicima, socijalnim pedagozima, psiholozima, radnim terapeutima i odgajateljima.

TRENERI / PREDAVAČI: Dr. sc. Ksenija Burić, prof. klavira (HUCO, HUM); Dr. sc. Ana Katušić, prof. rehabilitator (HUM) ; Branko Meštrić, dipl. ing. šumarstva (HUCO)

BROJ POLAZNIKA: minimalno 15 – maksimalno 24

TRAJANJE OBUKE: 48 sati (4 modula po 2 dana)

TERMINI PROVOĐENJA: 11./12.4.; 9./10.5.; 23./24.5.; 20.21.6. – Petkom poslijepodne (16.30-20.00) i subotom (9.00-16.30).

CERTIFIKAT / UVJERENJE: Uvjerenje SEC-a, Hrvatske udruge Carla Orffa i Hrvatske udruge muzikoterapeuta o završenoj obuci s navedenim brojem sati.

CIJENA: participacija iznosi 150 KM po polazniku (uplata na žiro račun, nakon dostavljanja informacija).
U cijenu je uračunato osvježenje tokom obuke, ručak na bazi kateringa, radni materijal (skripta) i završni sertifikat.

CILJ OBUKE: Upoznati polaznike s osnovama muzikoterapije i elementima Orff Schulwerka u muzikoterapiji, te mogućnostima primjene glazbe, ritma, plesa i pokreta u postizanju edukacijskih i rehabilitacijskih ciljeva. Nizom iskustvenih primjera ukazati polaznicima na mogućnost korištenja vlastitih potencijala u svrhu kreativnog djelovanja.

SADRŽAJ:

I modul

 • MUZIKOTERAPIJA ili MUZIČKA EDUKACIJA: Poveznice & razlike
 • ŠTO JE MUZIKOTERAPIJA? Definicija, osnovni pravci, teorijske osnove
 • PRIMJENA ELEMENATA ORFF SCHULWERKA U MUZIKOTERAPIJI
 • Izrada i način primjene Orffovog instrumentarija: IDIOFONI

II modul

 • KONCEPTI U MUZIKOTERAPIJI: Terapijski odnos, terapijsko okruženje, klijent i uloga muzikoterapeuta
 • ORFF MUZIKOTERAPIJA: Osnovni koncepti
 • Izrada i način primjene Orffovog instrumentarija: MULTISENZORNA GLAZBALA

III modul

 • UPOTREBA PJESME U ORFF MUZIKOTERAPIJ
 • PLANIRANJE U MUZIKOTERAPIJI: Organizacija terapijskog procesa
 • OPSERVACIJA U MUZIKOTERAPIJI: Domena ponašanja, interakcije i glazbe
 • Izrada i način primjene Orffovog instrumentarija: TRADICIJSKA GLAZBALA

IV modul

 • ORFF MUZIKOTERAPIJA KOD DJECE S TEŠKOĆAMA KOMUNIKACIJE
 • DOKUMENTACIJA U MUZIKOTERAPIJI
 • Izrada i način primjene Orffovog instrumentarija: PUHALICE
 • PISMENA PROVJERA ZNANJA
 • ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I PODJELA CERTIFIKATA

ISHODI OBUKE:

Po uspješnom završetku edukacije polaznik će znati i moći:

 • promicati holistički glazbeni program za djecu temeljen na Orffovom pristupu i filozofiji
 • primijeniti osnovne improvizacijske tehnike u Orff muzikoterapiji
 • odabrati adekvatne Orff muzikoterapijske intervencije usmjerene prema ispunjenju edukacijskih i rehabilitacijskih ciljeva
 • izraditi instrumente iz Orffovog instrumentarija
 • adekvatno odabrati odgovarajući instrument u intervenciji

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.

Info: http://sec.ba/primjena-orff-muzikoterapije-u-rehabilitaciji-i-edukaciji/

civilnodrustvo.ba