• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

 • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

 • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

 • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

Kako se stručno edukovati od kuće ili sa posla, iz bilo kog grada u BiH!

Ako Vam nije praktično da fizički odlazite na seminare, usavršavanja i edukativne radionice, ili želite veću slobodu u izboru vremena za učenje, ovaj vid edukacije je za Vas.
Edukacija se održava na nivou učenja na daljinu za maksimalno 50 polaznika/ca.
Edukaciju provode priznate ekspertice i eksperti u specifičnim oblastima, koji iza sebe imaju dugogodišnje iskustvo konvencionalnog edukativnog rada putem radionica i seminara, ili kao predavači/ce u okviru redovnog srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja. To je garant stručnosti prenesenog znanja, kao i pedagoškog pristupa.
Ovim programom obuhvaćeni su polaznici/ce različitih stručnih profila i dobi: osobe zaposlene u javnom sektoru (zdravstvo, pravosuđe, socijalna zaštita, sigurnost, obrazovanje), studenti/ce i osobe koje su nezaposlene ali su stekle određeno zvanje ili imaju radno iskustvo, aktivnisti i aktivistkinje NVO i sl.
Svaka osoba uz prijavnicu dostavlja svoj CV i motivacijsko pismo. Nakon uvida vrši se odabir 50 polaznika-ca.

Da li se učenjem na daljinu stiče kvalitetno znanje?
Metodologija učenja na daljinu razvijana je više od 150 godina. Razvoj interneta dao je novu dimenziju učenju na daljinu, a u posljednjih 10 godina ova metoda je doživjela svoju ekspanziju.
Posebnom metodologijom vještine i znanja dobijate brže i lakše i detaljnije nego kada prisustvujete jednom ili nizu jednodnevnih ili dvodnevnih seminara ili edukativnih radionica.
Evo kako: umjesto da seminaru prisustvujete i povremeno reagujete na pitanja viditelja/ica, učenjem na daljinu informacije dobijate slušanjem, gledanjem i čitanjem, dok istovremeno izvršavate obavezne testove, zadatke i eseje. Tako se angažujete tri do četiri puta više nego tokom seminara ili radionice. Kada na to dodate punu podršku voditelja/ica u radu sa Vama, postaje jasnije kako stičete realna znanja i vještine.
Zbog toga, za jedan do dva sata dnevno možete napraviti ogroman napredak.

Program edukacije „Živjeti u svijetu ravnopravnosti spolova“
Program obuhvata 3 modula podijeljena u tematske cjeline:
Modul 1 – Nasilje nad ženama i djevojčicama (3 mjeseca)
- Voditeljica, magistrica psihologije Edita Ostojić
Modul 2 – Opšti pojmovi za razumijevanje (ne)ravnopravnosti spolova (3 mjeseca)
- Voditeljica, Dr. filozofije Lamija Kosović
Modul 3 – Teorija i praksa ljudskih prava (2 mjeseca)
- Voditelj, Dipl. komparativist i bibliotekar, magistarski kandidat informacionih nauka Saša Madacki

Evo šta je dobro da znate o edukacijskoj platformi „Živjeti u svijetu ravnopravnosti spolova“
Kada odaberete učenje na daljinu Centra za pravnu pomoć ženama Zenica, obezbeđujemo Vam e-learning tehnologiju koju koristite sve vrijeme edukacije. Tehnički uslov je da imate računar sa internet konekcijom uobičajene brzine.
Edukaciju pohađate od kuće ili sa posla, uz održavanje visokog nivoa kvaliteta obuke. Predavanja u vidu pisanih i drugih materijala su dostupna kombinacijom Interneta i dijela materijala koje Vam fizički šaljemo poštom.
Edukacija je intenzivna. Bogata živim primjerima koji su Vam dostupni tako da možete reagovati, korigovati, pitati...
Naravno, dobijate i dokumente, udžbenike, uputstva. U trenucima kada Vam se uspori internet veza, ili je trenutno nepristupačna, onda radite offline. Materijale koristite i kao reference po završetku programa. Ova dokumentacija sasvim je dovoljna. Ne morate kupovati dodatne knjige da biste završili svoju edukaciju.

Vaš napredak se redovno provjerava
Provjeru Vašeg znanja i stavova vršimo tokom i nakon svakog od 3 modula. Testiranjem osiguravamo kontinuitet rada cijele grupe, a Vi dobijate predznanje za prelazak na sljedeće tematske cjeline programa.
Pored toga, redovno ćete raditi i zadatke, seminarske radove. Od Vas se zahtijeva praktičan rad.
A provjera Vašeg napretka je obimna i stalna. Tokom edukacijskog programa proći ćete nekoliko testova znanja, uraditi najmanje 6 zadataka i napisati najmanje 3 eseja.

Imate kompletnu podršku profesora i aktivnu saradnju sa kolegama/icama
Imate punu podršku voditelja/ica modula. To je neophodno, pošto voditelji/ce lično procjenjuju Vaš napredak i vode Vašu edukaciju.
Kada postavite pitanje, bez obzira na vrijeme, svaki/a vitelj/ica će Vam poslati odgovor za najmanje 48 sati.
Naravno, možete još aktivnije učestvovati u radu sa voditeljima/icama modula i kolegama/icama redovnim postavljanjem pitanja, diskusijama, davanjem ideja i primjera na forumu otvorenom za polaznike/ce, voditelje/ice, koordinatorice i menadžericu programa. Sve ove aktivnosti su već ugrađene u sistem učenja na daljinu, tako da su Vam dostupne klikom miša.

Kako se polažu finalni ispiti?
Sve uslove za dobijanje certifikata ispunjavate preko interneta, tako što se pojedinačno ocjenjuje Vaš napredak nakon svakog završenog modula. U naredni modul se ne može preći bez završenog prethodnog.

Šta se dešava nakon završenog edukacijskog programa?
Po završetku učenja na daljinu organizuje se susret svih polaznika/ca sa voditeljima/icama i menadžmentom programa. Tom prilikom dodjeljuje se certifikat koji potvrđuje da ste prošli edukaciju, u kom obimu i na koje teme.
Određen broj eseja koje ćete pisati kao obavezan vid uvida u vaše razumijevanje i usvajanje pređenih teoretskih oblasti biće objavljeni.

Prijavite se za učešće u programu edukacije „Živjeti u svijetu ravnopravnosti spolova“
Obrazac za prijavu učešća u edukacijskom programu možete naći ovdje:

PRIJAVA

Popunite prijavu i sačuvajte kao fajl koji sadrži vaše ime (NPR: prijava_zlata_zlatic.doc) te je pošaljite zajedno sa Vašim CV (NPR: CV_zlata_zlatic.doc), na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
VAŽNA NAPOMENA: CV jeste važan faktor koji će uticati na odabir polaznika/ca, ali sugerišemo da naročitu pažnju posvetite odgovoru na pitanje „Šta vas je motiviralo da se prijavite“ koje se nalazi u prijavnom obrascu.

civilnodrustvo.ba

Osnovni Trening iz izgradnje mira

 

18.10.-28.10.2013. Tivat, Crna Gora

 

  

 

Ukoliko živite na prostorima bivše Jugoslavije, imate više od 21 godine, zanima vas kako žive komšije iz susednih zemalja i želeli biste da vaš društveni angažman znači više od redovnog (ne)izlaska na izbore i neobaveznih komentarisanja političkih odluka koje donosi neko drugi – prijavite se na CNA trening iz izgradnje mira.

 

Posebno vas želimo potaknuti da se prijavite ako:

-       Radite u obrazovnim ustanovama; medijima; državnim institucijama

-       Aktivni ste u mirovnim organizacijama; građanskim pokretima i udruženjima; političkim partijama

-       Dolazite iz udruženja ratnih veterana ili organizacija porodica nestalih i žrtava

-       Niste ni u jednoj od gore pomenutih organizacija/institucija, ali imate veliku želju i motivaciju da doprinesete izgradnji mira i menjanju svog društva nabolje

 

 

Trening iz izgradnje mira je vid mirovnog obrazovanja koji CNA praktikuje već više od petnaest godina radeći sa ljudima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Kosova, Makedonije i Crne Gore i potičući na taj način prekograničnu saradnju i izgradnju poverenja u regionu bivše Jugoslavije.

Učešćem na treningu dobijate priliku da naučite da prepoznate ključne političke i društvene probleme u vašem društvu, te ideje i inspiraciju kako da se aktivno uključite u njihovo rešavanje.

 

 

Kako izgleda CNA trening iz izgradnje mira?

 

Rad na CNA treningu ne znači sedenje i slušanje dugih predavanja sa 15 minuta za diskusiju. To nije ni prilika za pasivno primanje znanja i sticanje veština, niti skup namenjen ulepšavanju životopisa učesnika/ca. CNA trening nije ni mesto za dobijanje čarobnih recepata niti učenje modela koji samo čekaju da budu primenjeni na ovim prostorima.

Trening je mesto i prostor za razmenu, refleksiju i samorefleksiju, kritičko propitivanje, vrednosna i idejna neslaganja, vežbanje dijaloga sa neistomišljenicima. To je prilika za rad na sebi čija je svrha da doprinese promeni na društvenom nivou.

Radi se o intenzivnom desetodnevnom programu koji zahteva visok stepen motivacije učesnika/ca i njihovu spremnost da aktivno učestvuju u procesu rada. Svaki dan je podeljen u dva radna bloka/radionice, jutarnji i popodnevni, u trajanju od po 3,5 sata. Trenerski tim sastavljen  od 4 osobe zadužen je za pripremu i vođenje radionica. No, od spremnosti grupe da otvoreno razgovara, i svojim ličnim iskustvima i uvidima doprinese treningu zavisi konačni kvalitet treninga.

Teme koje se najčešće obrađuju na treningu su: nasilje, razumevanje sukoba, suočavanje sa prošlošću, izgradnja mira, nenasilna akcija, kreativna razrada konflikta, uloge polova u društvu, identitet i nacionalni identitet, različitosti, diskriminacija itd.

U zavisnosti od interesovanja i potreba grupe ovom skupu tema se mogu dodati i neke nove teme.

U radu se koriste različite metode interaktivnog rada – plenarne diskusije, rad u malim grupama, iskustvene vežbe, analiza štampanog i video materijala, igre uloga i tako dalje.

 

Radni jezik treninga je bosanski/hrvatski/srpski.

 

 

Šta je još važno znati pre popunjavanja upitnika?

Za učešće na treningu je obavezno odvojiti punih deset dana. Ukoliko niste u mogućnosti da učestvujete svih deset dana savetujemo vam da se ne prijavljujete ovog puta. Prilika za prijavljivanje biće još!

Važno je da pre popunjavanja upitnika pažljivo pročitate ceo ovaj poziv, kako biste dobili jasnu sliku šta trening znači.

Podsećamo – CNA trening iz izgradnje mira nije prilika za odmor, niti za odlazak na plaćenu ekskurziju. Program je intenzivan i zahtevan, a visoka motivacija učesnika/ca za rad je važan kriterijum pri odabiru prijava.

Dosadašnje iskustvo govori da se za svaki trening prijavi mnogo više od 20 osoba, koliko je mesta u jednoj grupi. Imajte u vidu da se u procesu selekcije trenerski tim vodi različitim kriterijumima - jasna motivacija, ravnomerna geografska, polna, dobna, profesionalna zastupljenost. Stoga popunite vašu prijavu pažljivo i odgovorite na sva pitanja.

 

 

 

Tehničke i logističke informacije:

 

 

Trening će biti održan u Crnoj Gori, u Tivtu, u hotelu „Palma“, od 18.10. do 28.10. 2013. godine. Za sve učesnike/ce će biti obezbeđen smeštaj u dvokrevetnim sobama, sa doručkom, ručkom i večerom. Troškove smeštaja, hrane, puta i potrebnih materijala za rad pokriva organizator. Prilikom odabira načina putovanja molimo vas da birate najekonomičnije vidove transporta jer nećemo biti u mogućnosti da pokrijemo troškove putovanja avionom i taksijem, niti automobilom ukoliko njime putuju manje od dve osobe.

 

18. oktobar/listopad je dan za dolazak u Tivat. 28. oktobar/listopad je dan za odlazak.

 

Radna satnica:

09:30 - 13:00 Prepodnevna radionica (sa pauzom od 20 minuta)

13:00 - 16:30 Pauza za ručak i odmor

16:30 - 20:00 Popodnevna radionica (sa pauzom od 20 minuta)

 

Princip prijavljivanja:

Ukoliko želite da učestvujete u ovom programu, molimo  vas da popunite priloženi upitnik (koji se nalazi na poslednjoj stranici) i pošaljete nam ga najkasnije do 29. septembra/rujna 2013. godine.

e-mailom na adresu: cna.treninzi@nenasilje.org

ili faksom na broj: +387 33 260-875

Ukoliko u roku od dva dana ne dobijete e-mail sa potvrdom da je vaša prijava primljena, molimo vas da nam je prosledite ponovo.

 

Zbog velikog broja prijava koje nam redovno stižu, nismo u mogućnosti pozvati sve zainteresovane, već moramo raditi odabir pristiglih prijava. Biće odabrano 20 prijava. O ishodu odabira obavestićemo vas 4. oktobra/listopada 2013.

Molimo  vas da priloženi upitnik iscrpno popunite jer nam je on glavni izvor u procesu odlučivanja i odabira aplikacija.

 

Dodatne informacije prosledićemo vam nakon odabira prijava.

 

 

Srdačno,

 

Trenerski tim

Katarina Milićević, CNA Beograd

Nenad Vukosavljević, CNA Beograd

Davorka Turk, CNA Sarajevo

Nedžad Horozović, CNA Sarajevo

 

 

Kontakt:

CNA Sarajevo

Kranjčevićeva 33, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +38
7 33 260-876, 260-875

Fax: +38
7 33 260-875

 
mailto:
cna.treninzi@nenasilje.org
www.nenasilje.org

Good Governance in the Balkans Conference, Croatia

Deadline: 20 August 2013
Open to: Individual researchers, public administration officials, research institutions, think-tanks, independent policy-making institutes and other institutions dealing with the conference topics focused on the Western Balkans
Venue: 7-8 November 2013 in Zagreb, Croatia

Description

The conference “Good Governance in the Balkans: Status and Perspectives?” will take place in Zagreb, Croatia, on 7-8 November 2013. The conference shall serve as an exchange platform, which for the first time shall bring together some 60 participants from the region and beyond, actors from public administration, politics and academia concerned with the issues of good governance in the Western Balkans. Given the EU-accession of Croatia in July 2013, Zagreb as a symbolic venue where also lessons learned and regional perspectives can be shared seems to be most convenient.

The main objectives of the conference are:

 • Gaining an overview of the most important good governance research and policy projects in the region (peer exchange);
 • Discussing the “good” and the “bad “of good governance concepts, including indicators, standards, practices and regional variances;
 • Bringing together researchers and policy-makers to discuss how to build bridges between research and policy-making and how future agendas in this field could look like.

The conference organizers are seeking contributions of academic and policy research papersRelevant reform projects able to demonstrate substantial results and best practices – success stories; Case-studies, regionally relevant projects and initiatives; and Elaborated concepts for conference panels (including aims, the names of the panelists including their CV’s and the structure of the panel). Topics to be addressed by contributions are:

 1. Assessing the “Good” of “Good Governance”: Indicators, meanings and regional variants of good governance in the Western Balkans
 2. Management, Efficiency and Accountability of Public Services: Public service reforms, including resistance to reforms; Improving quality of public services – specific policy fields, case-studies; Public-private partnerships, risks and potentials; Effects and examples of informal governance; Effects and examples of bad governance; New forms of governance in the Western Balkans; Budgeting; Nepotism and petty-corruption
 3. Intervention, Integration and Good Governance: Role of the EU-integration process in promoting good governance in the Balkans; Role of the international community in promoting good governance and lessons learned in the Balkans
 4. Management, Efficiency, accessibility and Independence of the Judicial System: Rule of law; Judicial reforms; Fighting corruptions: assessing anti-corruption initiatives
 5. Good governance, civil society and democracy: Citizens’ participation; Civic networks and cooperation of NGO’s with the state; Role of the parliaments in promoting and ensuring good governance

Contributions have to focus empirically and/or theoretically on countries of the Western Balkans or the Western Balkans as a region. Comparative contributions may include additional countries or regions as well.

Eligibility

The call for contributions is open to Individual researchers, public administration officials, research institutions, think-tanks, independent policy-making institutes and other institutions dealing with the conference topics.

Costs

The conference will take place at the Hotel International, Zagreb. The organizers will cover travel and accommodation expenses for all selected participants. Opportunities for co-financing will arise should the travel costs in individual cases exceed the average expenses per participant attending the conference.

Application

The deadline for submissions is 20 August 2013. Selection by Committee is on September 20, 2013.

All interested participants and institutions are requested to submit an abstract of the paper or a proposal for their contribution with no more than 300 words, including a one-page CV of the person(s) who would attend the conference.

Submissions must be sent no later than 20 August 2013 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. with the following email subject: Good Governance Conference 2013. All documents have to be in English and need to be merged into a single PDF file. The result of the selection process will be announced by the end of September 2013.

For additional inquiries write to Igor Bandovic, European Fund for the Balkans: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  and Jan Kreuels, RRPP Western Balkans: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

Further details are available on the call for contributions HERE and the official website HERE.Read more: http://www.mladiinfo.com/2013/08/12/good-governance-in-the-balkans-conference-croatia/#ixzz2bkCUTZdG

Human Rights Advocates Program, New York

Deadline: 1 November 2013
Open to:  lawyers, journalists, doctors, teachers, social workers, community organizers, and other human rights activists
Remuneration: full fellowships to cover program costs, travel, housing, reasonable stipend to cover basic costs

Description

Founded in 1989, the Human Rights Advocates Program (HRAP) is a unique and successful model of human rights capacity building. HRAP capitalizes on its affiliation with Columbia University and its location in New York City to provide grassroots leaders the tools, knowledge, access, and networks to promote the realization of human rights and strengthen their respective organizations.

HRAP’s comprehensive program of advocacy, networking, skills-building, and academic coursework provides advocates the opportunity to hone practical skills, develop a deeper understanding of human rights, and foster mutually beneficial relationships with organizations and individuals in their respective fields.

The 2014 Human Rights Advocates Program will begin in the latter half of August 2014 and run until mid-December 2014.

Eligibility

The Program is designed for lawyers, journalists, doctors, teachers, social workers, community organizers, and other human rights activists working with grassroots NGOs on issues including sexual and gender-based violence, LGBT rights, health care access, disability rights, labor rights, domestic violence, access to justice, migration, HIV/AIDS, human trafficking, environmental justice, and domestic violence.

Participants are selected on the basis of their previous work experience in human rights, commitment to the human rights field, and demonstrated ability to pursue graduate-level studies. Full-time students or government officials will not be considered.

Advocates must work at the grassroots level. Applicants from high-income countries will not be considered (check here) except for those representing marginalized communities.

Fluency in English is required. Preference is given to those who have not previously had opportunities to travel and study internationally.

Remuneration

Institute for the Study of Human Rights makes every effort to provide full fellowships to cover program costs as well as travel and housing. A reasonable stipend is also provided to cover basic costs. The Institute staff will work with interested candidates who have been wait listed for the Program to identify potential funding sources in cases where ISHR has not secured the resources to provide a full fellowship.

Application

Completed applications must be submitted online here by 11:59pm GMT on Friday, 1 November 2013.

For further information check the frequently asked questions here or email your inquiries to Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. . You can find detailed information about the Program on the official website .Read more: http://www.mladiinfo.com/2013/07/01/human-rights-advocates-program-new-york/#ixzz2bGmFi4Sy

UNESCO - Stipendije za studije 2. ciklusa iz oblasti upravljanja baštinom, u Grčkoj

Stalna misija Bosne i Hercegovine pri UNESCO je dobila obavještenje o stipendijama koje se daju za studente iz oblasti upravljanja baštinom za 2013. godinu.
Master studije iz upravljanja baštinom organiziraju se u suradnji Univerziteta u Kentu i Atinskog ekonomskog univerziteta.
Predmeti koji se izučavaju su iz oblasti arheologije, upravljanja i planiranja arheoloških nalazišta, upravljanja ljudskim resursima u organizacijama iz oblasti kulture, marketinga u turizmu i sl.
Nastava se odvija na engleskom jeziku, u neposrednoj blizini Atine.
Troškovi školarine iznose 7.500 eura.

Za zainteresirane studente postoje četiri vrste stipendija na koje se mogu prijaviti, od kojih su 2 vrste stipendija otvorene i za studente iz Bosne i Hercegovine i to:
- Stavros Niarkos stipendije za studente iz zemalja u razvoju   i
- Stipendije Univerziteta u Kentu, koje su otvorene za sve studente.

Više informacija o stipendijama može se naći na internet stranici http:// wwwheritage.aueb.gr/420htm ili upitom na adresu elektronske pošte: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

Po uspješnom završetku programa studenti dobijaju dvije diplome:
- diplomu Univerziteta iz Kenta i
- diplomu Atinskog ekonomskog univerziteta.