• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

UN optužuje BiH da ne čini dovoljno za civilne žrtve rata

Na osnovu izvještaja 12 udruženja iz Bosne i Hercegovine, UN-ov Komitet protiv mučenja (CAT) optužio je BiH da ne čini dovoljno za civilne žrtve rata i izdao preporuke našoj zemlji za rješavanje problema u vezi s pitanjima nestalih osoba i žrtava silovanja te žrtava drugih oblika seksualnog zlostavljanja počinjenog tokom proteklog rata.

un komitetOve preporuke uslijedile su nakon što su udruženje TRIAL i 11 drugih asocijacija iz cijele BiH u oktobru predali izvještaj na 80 strana ističući dosadašnji progres BiH, ali i preostale prepreke za punu provedbu Konvencije protiv mučenja, saopćeno je danas iz TRIAL-a.

Prema zaključcima ovog udruženja, jasno je da Komitet protiv mučenja UN-a smatra da BiH ne poštuje svoje međunarodne obaveze definirane Konvencijom.

“BiH ne pruža adekvatnu zaštitu svjedocima niti psihosocijalnu potporu žrtvama, dok počinioci zločina i dalje žive nekažnjeni, čak i bez pokrenutih istražnih postupaka, uprkos dostavljenim dokazima”, izjavila je Lejla Mamut-Abaspahić, koordinatorica udruženja TRIAL, dodajući da vlasti na svim nivoima treba što prije da harmoniziraju pravni okvir s međunarodnim standardima i omoguće cjelovitu reparaciju civilnim žrtvama rata.

Govoreći o detaljima izvještaja dostavljenog UN-ovom komitetu, Mamut-Abaspahić je istaknula da se porodice nestalih i žrtve silovanja kao i žrtve drugih oblika seksualnog zlostavljanja najčešće susreću s problemom sporog traganja i neadekvatne evidencije nestalih osoba te s izostankom reparacije porodicama nestalih osoba i žrtvama silovanja.

"Komitet ne smatra da neriješeni problemi žrtava seksualnog nasilja i porodica nestalih osoba pripadaju prošlosti", zaključila je Mamut-Abaspahić.

Komitet je također naglasio da svi počinioci ratnih zločina treba sudski da odgovaraju.

“Posebno smo zadovoljni činjenicom da UN poziva Bosnu i Hercegovinu da procesuira počinitelje seksualnih zlostavljanja”, ističe Selma Korjenić, TRIAL-ova saradnica za ljudska prava, zadužena za program podrške žrtvama silovanja ili drugih oblika sekusalnog nasilja počinjenog tokom rata.

Ona napominje da ovoj vrsti zločina nije posvećena odgovarajuća pažnja.

Naglašava da su promjene definicije torture i njihovo usklađivanje u entitetima, promjena definicije seksualnog nasilja, borba protiv nekažnjivosti, provođenje odluka Ustavnog suda BiH, osiguravanje odgovarajuće zaštite svjedoka, kao i usvajanje zakona o žrtvama torture i civilnim žrtvama rata i strategije za tranzicionu pravdu, neke su od preporuka UN-ovog Komiteta našoj zemlji.

TRIAL je s partnerskim organizacijama naglasio da se odluke Ustavnog suda BiH često ne provode.

Komitet smatra da je "neophodno u potpunosti provesti odluke Ustavnog suda BiH bez odgađanja, posebno u slučajevima prisilnog nestanka te kazniti izbjegavanje povinovanja ovim odlukama".

S tim u vezi, TRIAL će se ubrzo obratiti Ustavnom sudu BiH i državnom tužilaštvu te ih pozvati da hitno i s najvišim stepenom ozbiljnosti slijede ove važne preporuke.

UN-ov Komitet protiv mučenja je našoj zemlji dao godinu dana da nešto poduzme u vezi s preporukama i o tome ga izvijesti.

TRIAL će pratiti proces i sarađivati s raznim državnim i lokalnim akterima da bi blagovremeno izvijestio UN-ov Komitet, saopćeno je.

(FENA)

Vera Jovanović nova predsjednica Helsinškog komiteta u BiH

hchr bhVera Jovanović je danas u nastavku februarske sjednice skupštine Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH (HK u BiH) izabrana za predsjednicu tog udruženja.
Jovanović je u svom obraćanju kazala da će se u toku naredne dvije godine, koliko traje njen mandat, najviše boriti za socijalna prava građana.

Vera Jovanović 15 godina je bila ombdusman za ljudska prava u FBiH, a prije rata obavljala je dužnost javnog tužioca u Okružnom sudu u Sarajevu i bila sudija Upravnog i Vrhovnog suda BiH, stoji u njenoj biografiji.

Dobitnica je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada koje se tiču ljudskih prava.

U izjavi novinarima je kazala da su nevladine organizacije ostale usamljene da se bore za ljudska prava u BiH, ocijenivši da su ljudska prava u BiH u lošoj situaciji.

Vera Jovanović je za protukandidata imala Ćazima Sadikovića, univerzitetskog profesora u penziji, a dva kandidata Božidar Gajo Sekulić i Jasna Bakšić-Muftić odustali su od kandidature.

Na sjednici je imenovan i novi Upravni odbor HK u BiH, koji se sastoji od šest članova i čine ga Miloš Purković, Sinan Alić, Željka Mihaljević, Naida Softić, Jasmina Babić i Enver Murgić.

Iako na dnevnom redu današnje sjednice nije bila rasprava o statutu HK u BiH, članovi skupštine problematizirali su neke odredbe važećeg statuta.

Naime, iako ova skupština broji preko 120 članova, samo njih 30 bilo je prisutno na sjednici. Međutim, Statutom HK u BiH je regulirano da se rukovodstvo ovog tijela može birati natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Dosadašnji v.d. predsjednika HK u BiH Sinan Alić je objasnio da sadašnji statut nema ni odredbu kojom bi članovi ovog tijela bili isključeni iz skupštine ukoliko pet ili više godina nisu prisustvovali sjednicama i učestvovali u radu.

Zbog toga je danas jednoglasno usvojen zaključak kojim se novoizabrani članovi Upravnog odbora i predsjednica zadužuju da u narednom periodu iznađu rješenja za korekciju statuta.

Navedeno je da to pričinjava problem budući da je samo šest članova, od svih koji nisu bili danas prisutni, opravdalo svoj izostanak.

Profesor Sulejman Redžić, član i osnivač skupštine HK u BiH, problematizirao je proceduru po kojoj se bira novo rukovodstvo, a Alić je objasnio da je ostavljena mogućnost da Upravni odbor predlaže kandidate, ali i da svaki član HK u BiH ima pravo da se samostalno kandidira.

Alić, s druge strane, nije htio objašnjavati na koji način su današnji kandidati dobili kandidaturu kako ne bi na taj način favorizirao nekoga, naglasivši da je odabran najdemokratskiji način izbora predsjednika i UO.

Alić je na sjednici prezentirao i rad ove nevladine institucije u periodu od februara do danas navodeći da je skupština primila 521 novi predmet, od čega se 221 odnosi na predmete organa uprave, te da je razgovarano sa 1.498 građana.

Druga faza projekta Jačanja lokalne demokratije/demokracije (LOD)

Projekt jačanja lokalne demokratije/demokracije (LOD), nakon uspješno implementirane prve faze, početkom oktobra 2010 godine započinje sa novim ciklusom sprovedbe svojih aktivnosti. lodOstvareni rezultati rada prve faze LOD projekta (LOD I), najbolje se očituju kroz činjenicama da je u 14 partnerskih općina/opština nastavljena i pojačana saradnja između organizacija civilnog društva (OCD) i lokalnih vlasti, a da su civilna društva uspješno sprovela 67 projekata u čijem finansiranju su učestvovale i lokalne vlasti. Sve aktivnosti sa OCD su rađene po principu projektnog finansiranja. Kroz prvu fazu projekta LOD, dodatno su pojačani kapaciteti lokalnih vlasti kroz formiranje i obuku timova za monitoring projekata OCD, a također su izgrađeni i kapaciteti OCD-a iz oblasti pisanja projektnih prijedloga i izvještavanja. OCD su ohrabrene i edukovane na način da specijaliziraju odnosno profesionaliziraju svoje usluge, da djeluju u skladu sa lokalnim razvojnim strategijama i da budu jedan od osnovnih nosioca izgradnje građanskog društva u svojim sredinama. Sve ove aktivnosti vode ka uvođenju unificiranih mehanizama za raspodjelu budžetskih sredstava namjenjenih finansiranju OCD-a koristeći projektni pristup.
Sljedeće opštine/općine su učestvovale u sprovedbi prve faze LOD projekta: Banja Luka, Bihać, Bugojno, Doboj, Gračanica, Laktaši, Maglaj, Mrkonjić Grad, Novi Grad Sarajevo, Široki Brijeg, Travnik, Velika Kladuša, Višegrad i Zenica.

LOD II


LOD II finansira Europska unija, u iznosu od 1.500.000 EUR, a implementira ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini. 
Cilj ove faze projekta, kao i prošle, jeste da doprinese demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku odabranim općinama u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva, te stvaranju finansijskih mehanizama za unaprijeđeno pružanje usluga.


ZAŠTO LOD II?


Svojim djelovanjem LOD II projekt, predstavlja pouzdanog partnera u poboljšanju odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

KOJI SU SPECIFIČNI CILJEVI LOD II PROJEKTA?


Uspostava trajnog partnerstva između OCD i lokalnih vlasti podizanjem svijesti o saradnji;
Generiranje jedinstvenih i transparentnih mehanizama za raspodjelu općinskih/opštinskih sredstava predviđenih za projektne aktivnosti OCD-a.
Podsticanje OCD da profiliraju/profesionaliziraju svoje aktivnosti – da usvoje praksu dugoročnog planiranja, da djeluju u skladu sa lokalnim potrebama i budu manje ovisni o trenutnim donatorskim prioritetima. 

Ovdje možete preuzeti prvi BILTEN LOD projekta.

Novi redizajnirani i poboljšani www.ngo.ba

Zadovoljstvo nam je predstaviti novi redizajnirani i poboljšani web portal za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini, www.ngo.ba. Prepoznajući potrebu organizacija civilnog društva širom Bosne i Hercegovine, UNDP kroz LOD projekt je odlučio unaprijediti postojeći portal organizacija civilnog društva kako bi obezbjedili što bolji protok informacija u ovom sektoru. Ovaj web portal je prvobitno kreiran kroz inicijativu programa SUTRA kao odgovor na potrebu unaprijeđenja djelovanja civilnog sektora na različitim nivoima.

Jedan od osnovnih ciljeva portala jeste da postane mjesto, zajedno sa drugim sličnim inicijativama, gdje će registrirana  civilna društva imati mogućnosti razmijeniti informacije, biti informisane o najnovijim trendovima u civilnom društvu i mogućnostima finansiranja, promovirati vlastite aktivnosti i inicijative, te se upoznati sa načinima kako doprinijeti daljnem specijaliziranju i profesionalizaciji svojih usluga i aktivnosti. Portal vam omogućava da na jednostavan način objavljujete svoje vijesti.  Uputstva o korištenju portala možete dobiti nakon registracije na www.ngo.ba.
  
Nadamo se da će novi-stari portal, koji je u proteklom periodu zabilježio više od četiri miliona  posjeta, postati novi „meeting point“ ili mjesto susreta organizacija civilnog društvaiz cijele BiH, sa demokratskim opredjeljenjem i ciljem jačanja civilnog sektora u našoj zemlji. 

Ukoliko imate bilo kakvih upita koji se odnose na rad portala molimo Vas da pišete na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

JAVNI POZIV ZA PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U OBLASTI KULTURNOG TURIZMA

Fondacija Mozaik objavljuje javni poziv za  angažman konsultantske agencije - u oblasti kulturnog turizma, a u okviru projekta  finansiranog  od strane EU pod nazivom „Sarajevo na raskršću svijeta“ s ciljem da obavi istraživanje tržišta, organizuje edukativne radionice i razvije tri specifične rute kulturne baštine grada Sarajeva. Svrha angažovanja konsultantske agencije jeste da se osiguraju stručne usluge za: istraživanje tržišta, definisanje  specifičnih turističkih ruta vezanih za kulturnu baštinu grada Sarajeva, identifikovanje atrakcija, kreiranje itinerera, održavanje radionica o iskoristivosti  lokalnih resursa i kapaciteta.
Konsultant  će:

• Obaviti  istraživanje tržišta u Sarajevu u domenu kulturnog turizma i definisati potrebe za jačanjem kapaciteta turističke branše, s fokusom na kulturni turizam;
• Definisati najmanje tri jednodnevne ili višednevne rute kulturne baštine (kreirati koncept itinerera – poludnevnog, cjelodnevnog, dvodnevnog i njihovo tematiziranje) na osnovu inputa glavnih zainteresovanih strana;
• Obići sve  kulturne atrakcije i institucije obuhvaćene ovim projektom i obaviti individualne razgovore s direktorima/kustosima i menadžerima
• Identifikovati  potencijalne komercijalne sadržaje  u okolini kulturnih atrakcija u cilju obogaćenja itinerera;
• Dostaviti prijedlog mjera za implementaciju  –  vezanih za unapređenje infrastrukture, uvezivanje s kompatibilnim atrakcijama, tržišnu komunikaciju i razvoj ljudskih resursa;
• Dostaviti  dvojezični( lokalni i engleski jezik) izvještaj Fondaciji Mozaik najkasnije 30 dana po završetku treće radionice. U ovaj izvještaj bit će uključeno: opis ruta i tačni itinereri,  evaluacija tri radionice, opis svih aktivnosti, kao  i preporuke konsultantske agencije.