• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Zadaci

(engl. Tasks) Aktivnosti rasčlanjene na konkretna zaduženja i obaveze.

Zahtjev za prijedlogom projekta

(engl. Request for project proposal) Za ovaj termin se često koristi skraćenica na engleskom “RFP”, i on označava javno saopštenje koje izdaje donator da bi obavijestio nevladine organizacije da će finansirati projekte koji se bave određenim temama ili programskim područjima. Jedan zahtjev za prijedlogom projekta (RFP) obično sadrži kompletne podatke o vrstama usluga ili programa koje će donator razmatrati; što taj prijedlog projekta treba da sadrži; informacije o rokovima; informacije o tome kako će se razmatrati pristigli prijedlozi projekta i vršiti evaluacija; kao i druge smjernice/ uputstva koje pomažu onima koji se prijavljuju da podnesu jedan tehnički ispravan i konkurentan prijedlog projekta. (ili)

Kada vlada objavi novi ugovor ili program za grantove, ona šalje “RFP”-e agencijama koje se mogu kvalifikovati za učešće. “RFP” navodi specifikaciju projekta i procedure prijavljivanja. Dok neke fondacije povremeno koriste “RFP”-e za određene oblasti, većina njih više voli da razmatra predloge koje pokreću kandidati. (ili)

Javno obavještenje donatora da traži aplikacije. Takođe ga mogu koristiti oni koji primaju grantove (nevladine organizacije) da bi unajmili profesionalne usluge. Nekad se za ovo upotrebljava i izraz Podsticanje prijava za grantove (engl. Solicitation for Grant Applications (skrać. SGA)).

Zainteresovane strane/Sudionici

(engl. Stakeholders) Pojedinci ili grupe koji su zainteresovani za određeno pitanje. Oni koji mogu uticati na stvaranje promjene, ili željena promjena ima ili može imati uticaj na njih.

Zajednički odbor za praćenje

(eng. Joint Monitoring Committee JMC) Odbor koji čine nacionalni koordinator pomoći, dužnosnik za odobravanje programa i predstavnici Komisije, a koji je zadužen za pregledavanje programa CARDS. Nacionalni koordinator pomoći i Delegacija EK zajednički predsjedavaju Odborom (u decentraliziranom sustavu provedbe).

Zajedničko finansiranje

(engl. Joint funding) Projekat koji finansira više od jednog donatora, od kojih svako obezbjeđuje sredstva za određene djelove projekta.

Vidjeti takođe: Podsticajni grant, Dopunski grant, Partnersko finansiranje

Žargon

(engl. Jargon) Jezik koji se koristi unutar specifične grupe ljudi.

Završna isplata

(eng. Final payment) Isplata ostatka konačne ovjerene vrijednosti ugovora.

Zemlja korisnik

(eng. Beneficiary Country) Zemlja ili država izvan Europske unije, s kojom su Europske zajednice dogovorile program suradnje.

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL