• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Bespovratna sredstva

(eng. Grant) Izravno plaćanje ne-komercijalne naravi točno određenom korisniku kako bi se provele određene mjere ili aktivnosti (ili, u nekim slučajevima, kako bi se financirao dio proračuna predviđenog za te mjere/aktivnosti) sa ciljem promicanja neke politike EZ-a.

Bilans stanja
(engl. Balance sheet) Finansijski izvještaj koji predstavlja presjek finansijske situacije u jednoj neprofitnoj organizaciji na određeni datum. U bilansu stanja se nalazi ukupna aktiva sa jedne strane (lijeva) i ukupna pasiva i neto vrijednost/neto imovina (engl. net assets) sa druge strane.
Bilans uspjeha

(engl. Income statement (IS)) Sažetak razlike prihoda i rashoda (troškova) za određeni vremenski period.

Bilateralan
(engl. Bilateral) Dvosmjerna relacija; koristi se da opiše projekte koji se realizuju između dvije zemlje, kao i nacionalne donatorske agencije.
Biznis plan

(engl. Business plan) Dokument u kojem se definiše neki biznis, identifikuju ciljevi i objašnjava protok novca (engl. cash flow) i planovi za otplatu kredita. Uopšteno, biznis plan se uglavnom traži da bi banka ili neka druga organizacija odobrila kredit.

Brejnstorming/Spontani dolazak do ideje
(engl. Brainstorming) Spontano dolaženje do ideja predstavlja grupnu aktivnost koja omogućava ljudima da generišu ideje, postavljaju pitanja, predlažu rješenja, i postižu dogovor o pitanjima koja se tiču mnogih pojedinaca.
Brošura
(engl. Brochure) Služi kao pomoćno sredstvo za pružanje obavještenja. Treba da je sastavljena tako da je lako čitljiva i da sadrži mnoštvo informacija o organizaciji, njenim programima i/ili projektima, i druge važne podatke.
Budžet

(engl. Budget) Budžet je plan za dobijanje i trošenje novca u cilju postizanja specifi čnih ciljeva.Postoji više vrsta budžeta koje organizacija može da ima (jedna od kategorizacija je sljedeća):

• Godišnji budžet - u njemu se prikazuju planirani prihodi i troškovi za narednu godinu. Ukupni iznosi budžeta su obično podijeljeni na glavne kategorije, npr. Troškovi za plate, opremu, kancelarijski troškovi,itd.

• Gotovinski budžet, u kome se prikazuje gotovina koju organizacija planira da primi i isplati u određenom vremenskom periodu, npr. za mjesec dana

• Budžet programa/projekta, u kome se prikazuju troškovi koji su predviđeni za određeni program/projekat. Većina organizacija ima više projekata. (ili)

Budžet je izjava o finansijskoj poziciji za tačno određeni period zasnovana na predviđenim troškovima i prijedlozima za finansiranje istih. Drugim riječima, budžet je:

• Plan aktivnosti

• Novčano izražen

• U specifičnim kategorijama troškova

• Za određeno vremensko razdoblje

• S mehanizmom za monitoring/kontrolu ugrađenim u proces

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL