• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Page:  1 2 Next »
DAC Šifra

(eng. DAC Code) Šifra koju je uveo Odbor za pomoć u razvoju OECD-a (Organizacije za privrednu saradnju i razvoj) u cilju kategorizacije programa pomoći.

Datum prispijeća

(engl. Due date) Datum (i vrijeme) do kad projekat treba da stigne do donatora.

Davanje povratne informacije

(engl. Feedback) Proces koji uključuje dvosmjernu komunikaciju između dvije strane, npr. trenera i učesnika treninga, u cilju ispravljanja, modifikovanja aktivnosti i postizanja boljih rezultata.

Kako davati feedback?

• Govoriti u svoje ime o tome “kako na mene djeluje tvoje ponašanje”

• specifično - ne uopšteno (određena situacija, određeno vrijeme)

• opisno o meni - ne osuđivati “tebe” jer to vodi samo u opravdavanje, ne ostavlja prostor za promjenu

• usmjereno na ponašanje koje se može mijenjati

• voditi računa o potrebama i onoga koji daje povratnu informaciju i onoga ko prima tu informaciju

• U pravo vrijeme - po mogućnosti neposredno nakon, ili za vrijeme, opaženog ponašanja

• Povratna informacija se nudi, ne nameće se

• Provjerite da li je vaša povratna informacija bila shvaćena onako kako ste je zamislili.

Davatelj usluga

(negl. Service provider) Bilo koja fizička ili pravna osoba koja nudi svoje usluge.

Decentralizacija

(eng. Decentralisation) Djelomični prijenos odgovornosti za upravljanje programima pomoći sa središnjice EK (Bruxelles) na tijela zemlje korisnika, koji obuhvaća fazu implementacije u projektnom ciklusu.

Decentralizovani sistem provedbe (DSP)

(eng. Decentralized Implementation System - DIS) Sustav provedbe programa pomoći EZ-a trećim zemljama u kojem je dio upravljanja i odgovornosti prenesen na zemlju partnera dok Komisija zadržava konačnu odgovornost prema Ugovorima EZ-a.

Dekoncentracija

(eng. Deconcentration) Prijenos odgovornosti za upravljanje programima pomoći sa središnjice Europske komisije (Bruxelles) na Delegaciju EK u zemlji korisniku, koji obuhvaća sve faze projektnog ciklusa.

Delegacija Europske komisije - DEK

(eng. European Commission Delegation – ECD) Hijerarhijski dio struktura Komisije, delegacije Službe za vanjske poslove služe interesima Europske unije u cijelom svijetu i u međunarodnim organizacijama. One u trećim zemljama izvršavaju ovlaštenja koja im je dodijelio Ugovor o Europskoj zajednici promičući interese Zajednice oblikovane u zajedničkim politikama, prvenstveno zajedničkoj trgovinskoj politici, ali i mnogim drugima, uključujući poljoprivrednu politiku, politiku ribarstva, politiku zaštite okoliša, prometnu, zdravstvenu i sigurnosnu politiku. To također znači uključivanje u područjima kao što su pravosuđe i unutarnji poslovi, u kojem Europska zajednica nema ekskluzivna ovlaštenja. Osim toga, delegacije igraju ključnu ulogu u provedbi pomoći trećim zemljama. Delegacije također igraju sve veću ulogu u vođenju zajedničke vanjske i sigurnosne politike, pružajući redovitu političku analizu, provodeći evaluaciju zajedno s veleposlanstvima država članica te doprinoseći procesu razvoja politika. Konačno, delegacije pružaju podršku i pomoć potrebnu drugim institucijama i akterima Europske unije. U svim tim područjima delegacije imaju i sve važniju informacijsku ulogu, pružajući vladama i državnim upravama domaćina, medijima, akademskim I poslovnim krugovima, te civilnom društvu informacije o pozadini i najnovijim razvojima u području europskih integracija i politika EU.

Direktna demokratija

(engl. Direct democracy) Direktno učešće građana u društvenim dešavanjima kroz slobodne i organizovane aktivnosti.

Direktna dodjela ugovora

(eng. Direct Award) Dodjela bespovratnih sredstava na jednom ili više projekata bez organiziranja poziva na dostavu prijedloga projekata. Izravna dodjela ugovora je primjerena samo u određenim specijalnim uvjetima te uvijek mora biti predmetom evaluacijskog izvješća.

Direktni korisnik

(engl. Direct Beneficiary)

Vidjeti: Korisnik granta

Direktni troškovi

(engl. Direct Costs) Troškovi koji su direktno povezani sa realizacijom nekog projekta i koji su obično svrstani u određene kategorije u budžetu koji je odobren nekim grantom. Tu spadaju sljedeće vrste troškova: lični troškovi, razne vrste doprinosa, konsultanti, putovanja, oprema, razne vrste potrepština i materijala, troškovi izdavanja publikacija, organizovanja seminara itd.

Vidjeti takođe: Grant

Diskusija u tematskoj/fokus grupi

(engl. Focus group discussion) Planirana i usmjeravana diskusija između članova izabrane grupe, u svrhu istraživanja određenog problema.

Dobavljač roba

(engl. Supplier) Poduzeće, pojedinac ili konzorcij kojemu je dodijeljen ugovor o nabavi robe.

Dobit/Gubitak (Kapitalni)

(engl. Equity) Finansijko značenje ovog pojma predstavlja razliku između ukupne aktive, na jednoj strani, i ukupne pasive.

Page:  1 2 Next »
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL