• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Ganttov grafikon ili gantogram

(eng. Gantt Chart) Metoda grafičkog prikazivanja informacija koju se često koristi za utvrđivanje rasporeda aktivnosti. Slična "stupčanom grafikonu".

Garancija o finansiranju

(engl. Funding Pledge) Indikativno, često i samo verbalno obećanje da će finansiranje vašeg projekta biti omogućeno.

Glavni partner

(engl. Lead Partner) Donator ili agencija koja inicira ili pospješuje saradnju i partnerstvo razvijanjem strategije, pokretanjem programa, praćenjem koordinacije donatora, upravljanjem implementacijom, obezbjeđivanjem inicijalnog finansiranja ili daje najveću podršku u resursima.

Vidjeti takođe: Koordinacija donatora, Inicijalno finansiranje

Globalizacija

(engl. Globalisation) Odnosi se na holistički/proširen fokus (međusobno povezanih) pitanja koja se tiču globalnog društva (političkog, ekonomskog, ekološkog, itd.).

Godišnji izvještaj
(engl. Annual Report) Izvještaj izrađen na dobrovoljnoj osnovi, koji izdaje jedna fondacija ili nevladina organizacija, koji pokazuje finansijske podatke i opis trošenja sredstava. Postoje varijacije u izgledu ovog dokumenta. Te varijacije počinju od toga da ovaj dokument može izgledati kao obični otkucani

list na kome je taksativno navedeno po stavkama kako su trošena/raspoređivana sredstva, pa sve do detaljne publikacije koja sadrži sve važne podatke o raspoređivanju ili trošenju istih sredstava.
Godišnji plan aktivnosti

(eng. Annual Action Plan)  Godišnji pregled koji pripremaju službe Europske komisije, u suradnji s tijelima zemlje korisnika, programa i projekata koji će se financirati iz programa CARDS za jednu godinu, na temelju prioriteta identificiranih u Višegodišnjem indikativnom programu  (VIP-u) i dugoročnoj Strategiji EK za zemlju korisnika (SEK).

Grant opšte podrške

(engl. General support grant) Obično se odnosi na novac koji se daje nekoj organizaciji bez ograničenja vezanih za način na koji će ona taj novac utrošiti. Ovaj grant se daje da bi učvrstio opštu svrhu ili rad jedne organizacije, prije nego da bi pomogao realizaciju određenog projekta ili neku posebnu svhu; ovaj grant se još naziva i nerestriktivni grant.

Grant za građevinske projekte

(engl. Building grant) Grantovi za izgradnju, renoviranje, prepravljanje ili rehabilitovanje imovine.

Grant za istraživanja

(engl. Research grant) Grant koji se odobrava obrazovnim institucijama ili pojedincima da bi se podržao određeni projekat za sprovođenje istraživanja.

Grant za operativnu podršku

(engl. Operating support grant) Grant koji pokriva troškove isplate zarada zaposlenima, administrativnih i drugih troškova funkcionisanja jedne organizacije ili programa.

Građansko društvo

(engl. Civil Society) Pojam građanskog društva može se posmatrati sa dva različita aspekta:

- negativni, to je ideja da domet države treba da bude ograničen i ona spriječena da kontroliše sve društvene aktivnosti, prodre u sve životne sfere i upije svu društvenu inicijativu i sav talenat;

- pozitivni, to je ideja o postojanju mnoštva nezavisnih žarišta samoorganizovanja u društvu, preko kojih ljudi mogu da zajednički djeluju i rješavaju svoje probleme, što može služiti kao kanal za izražavanje stavova i interesa građana i pritisak na vladu, ali i kao zaštita od pokušaja države da prekorači svoje granice. Ideja o građanskom društvu ukazuje na to da je demokratiji potrebno da ima društvena udruženja svih vrsta koja su organizovana nezavisno od države. Samo na taj način se može ograničiti moć države, javno mnjenje (stavovi i interesi građana) artikulisati (izraziti) odozdo, umjesto da se njime upravlja sa vrha, i postići da društvo ima samopouzdanja da se odupre proizvoljnoj upravi. Načelo da takva udruženja treba da budu ne samo nezavisna, već i demokratski organizovana iznutra oličava ideju da će demokratija na nivou države biti tek slabo ukorijenjena ako se ostatkom društva upravlja na autokratski način. Ako su ljudi naučeni na autoritarizam u porodici, školi i crkvi, i ako nemaju iskustva sa samoorganizovanjem i samoodlučivanjem na radnom mjestu, u komšiluku i u dobrovoljnim udruženjima, nije vjerovatno da će postati i aktivni građani, ili da će osjećati bilo kakvu odgovornost za opšte stanje svoje zajednice.

Grupe za pritisak

(engl. Pressure Groups) Interesne ili grupe za pritisak se često definišu kao “organizacije čiji članovi djeluju zajedno da bi ostvarili uticaj na javnu politiku u cilju promovisanja njihovog zajedničkog (opšteg) interesa”, i na ovakav način definisane mogu se shvatiti kao oblik nevladinih (ili moguće volonterskih) organizacija koje imaju politički motiv javnog zastupanja.

Unutar ove raznolike kategorije, možemo generalno razlikovati dva tipa:

1) ekonomske ili profesionalne asocijacije (uključujući sindikate), i

2) javne interesne grupe koje djeluju za neki opšti interes svojih članova (ljudi koje reprezentuju).

Grupisanje

(engl. Clustering) Identifikovanje sličnih karakteristika i grupisanje slučajeva sa ovim karakteristikama.

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL