• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Page:  1 2 3 Next »
Indikator uloženih sredstava

(engl. Input indicator) Mjerenje iznosa resursa koji su korišćeni za određenu planiranu aktivnost.

Indikatori

(engl. Indicators) Opservacija ili mjerenje za koje se pretpostavlja da su dokaz o osobinama ili karakteristikama nekog fenomena.

Indikatori uspjeha

(engl. Performance indicators) Pokazatelj koji služi da bi se odredio stepen u kojem su ciljevi i rezultati ostvareni.

Indirektna korist

(engl. Indirect Benefit) Rezultati koji su postignuti realizacijom određenog programa ili projekta, ali nisu predviđeni da budu ciljevi tog projekta ili programa.

Indirektni troškovi

(engl. Indirect costs) Troškovi jedne organizacije koji se ne mogu direktno vezati za realizaciju određenog projekta ili aktivnosti. Obično se troškovi održavanja zgrada, zemljišta, opreme, računovodstvenih usluga, komunalija i opšti administrativni troškovi smatraju indirektnim troškovima. Ovakve troškove donatori odobravaju ili ne odobravaju, dok neki donatori mogu postaviti maksimalan iznos izražen u procentima od ukupne vrijednosti granta.

Infrastrukturni grant
(engl. Bricks and Mortar) Neformalni izraz koji označava grantove za izgradnju ili građevinske projekte.
(ili)
Neformalni izraz za kapitalna sredstva koja se većinom koriste za renoviranje objekata ili građevine.
Inicijalna sredstva

(engl. Seed or Startup Money) Finansijska sredstva koja se odobravaju da bi se pomogla tek osnovana organizacija ili projekat u njegovoj početnoj fazi. Ponekad se inicijalna sredstva odobravaju novoj organizaciji ili programu, da bi im pomogla dok se neki veći izvor sredstava ne pojavi.

Inicijalni grant

(engl. Seed grant) Grant ili pomoć koja se odobrava da bi se osnovala nova organizacija ili realizovao novi projekat. Ovi grantovi mogu da pokrivaju plate i druge operativne troškove novog projekta.

Vidjeti takođe: Operativni troškovi

Inicijalno finansiranje

(engl. Seed funding) Resursi/sredstva za pokretanje inicijative koja bi stimulisala dodatne priloge (engl. matching contributions) drugih. (ili)

Ova vrsta finansiranja pomaže u fazi zasnivanja projekta. Ovo se obično daje malim projektima, ranoj fazi njihovog razvoja prije nego što je napravljena konačna forma ili bilo kakav plan za buduće proširenje projekta. Ideja je da se pomogne početak jednog projekta.

Input/Uložena sredstva

(engl. Input) Resursi koji su korišćeni u jednom programu ili projektu.

Institucije

(engl. Institutions) Organizacije kojima upravljaju profesionalci da bi pružili svoje ekspertsko znanje ljudima kojima je ono potrebno, uključujući: škole, socijalne ustanove, biblioteke, republičke i lokalne vlasti, bolnice, univerzitete, itd.

Integrirani pristup

(eng. Integrated Approach) Sustavna analiza projekta kroz sve faze projektnog ciklusa kojom se osigurava da pitanja relevantnosti, izvedivosti i održivosti ostanu u središtu pažnje.

Interesne grupe

(engl. Interest groups) Ove grupe koje se još zovu i grupe javnog zastupanja (engl. advocacy groups), predstavljaju grupe ljudi koji se okupljaju oko zajedničkog cilja/ svrhe. Grupe za zaštitu životne okoline, grupe koje se bore za ljudska prava, grupe koje rade na socijalnim problemima itd. Predstavljaju interesne grupe.

Interesne strane/Dioničari

(engl. Stakeholders) Sve osobe, skupine ljudi, ustanove ili trgovačka društva koje bi mogle biti u vezi s projektom/programom definirani su kao dioničari. Oni mogu – posredno ili neposredno, pozitivno ili negativno – utjecati ili biti pod utjecajem procesa i rezultata projekata ili programa.

Interna analiza

(engl. Internal analysis) Evaluiranje snaga, slabosti, mogućnosti i prepreka jedne organizacije.

Vidjeti takođe: SWOT analiza

Page:  1 2 3 Next »
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL