• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Javni sektor

(engl. Public Sector) Prvi sektor u društvu. Država.

Javno zastupanje/zagovaranje

(engl. Advocacy) Javno zastupanje (zagovaranje) je akt ili proces podrške određenoj opštoj stvari ili problemu. Kampanja javnog zastupanja je set ciljanih akcija radi podrške određenoj opštoj stvari ili problemu.

Mi se javno zalažemo za odredjenu opštu stvar ili problem zato što želimo da:
• izgradimo podršku za tu opštu stvar ili problem
• utičemo na druge da je podrže ili
• pokušamo da utičemo ili mijenjamo zakonodavstvo koje se na to odnosi.”
Postoje tri aktivnosti koje se zajedno mogu smatrati javnim zastupanjem:
Zastupanje - govorenje u vlastito ime i u ime drugih ljudi
Mobilizacija - podsticanje drugih ljudi da govore o tome zajedno sa vama
Osnaživanje - omogućiti drugima da vide (shvate) da imaju prava da se izraze i da ih drugi pri tome čuju.

Javno zastupanje uključuje tri vrste aktera:
KORISNIKE - ljude čija su prava ugrožena ili uskraćena i u čiju korist preduzimamo aktivnosti,
ZASTUPNIKE - one kojima se korisnici obraćaju da bi im pomogli da ostvare svoja prava,
CILJNE OSOBE - one koji imaju odgovornost da poštuju i ispunjavaju prava korisnika (donosioci odluka).

Jedinica u državnoj instituciji projekt

(engl. Project Implementation Unit - PIU) Jedinica u državnoj instituciji odgovorna za pripremu I tehničku provedbu projekata koje financira EU Unutar svoje institucije jedinica izravno odgovara voditelju programa. JPP tijesno surađuje s Delegacijom EK i Upravom za koordinaciu tijekom pripreme projekta, te s ugovarateljem (ovisno o sustavu provedbe ili Delegacijom EK ili SJFU) tijekom provedbe projekta.

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL