• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Page:  1 2 Next »
Kandidat

(eng. Candidate) Svaka fizička ili pravna osoba ili grupa njih koja se prijavljuje za sudjelovanje u ograničenoj natječajnoj proceduri ili pozivu na dostavu prijedloga projekata.

Kapacitet organizacije

(engl. Organizational capacity) Interni potencijal organizacije za rastom, razvijanjem i usavršavanjem. Stepen u kojem je organizacija sposobna i ima resursa da ostvari svoju misiju.

Vidjeti takođe: Misija.

Kapitalna sredstva

(engl. Capital funds) Sredstva koja se daju za osnivački ulog, objekte, građenje ili opremu.

Kapitalni grant

(engl. Capital Grant) Grant koji se daje za opremu ili građevinske projekte.

Kapitalni troškovi

(engl. Capital costs) Troškovi za početnu ili fiksnu imovinu, kao što je: komunikacijska oprema, vozila, putovanja, početne konsultacije.

Ključne tačke

(eng. Milestones) Tip objektivno provjerljivih pokazatelja koji omogućavaju označavanje kratkoročnih i srednjoročnih ciljeva (najčešće aktivnosti) kojima se olakšava mjerenje rezultata tijekom čitavog projekta, a ne samo na kraju. One također označavaju točku u vremenu kad je potrebno donijeti odluke ili kad treba dovršiti aktivnosti.

Koalicija

(engl. Coalition) Koalicija je savez više organizacija, grupa i/ili pojedinaca koji na istovjetan način žele riješiti određeni problem. Unutar koalicija svako zadržava autonomiju djelovanja.

Komisija Europskih zajednica

(eng.Commission of the European Communities)  Izvršna komponenta Europske Unije s ovlastima inicijative, provedbe, upravljanja i kontrole. Komisija osigurava provedbu osnivačkih ugovora i utjelovljuje interese Zajednice. Sastavljena je od dvadeset nezavisnih članova, uključujući predsjednika i dva  zamjenika predsjednika. Imenuje se na pet godina, Izvršna komponenta Europske Unije s ovlastima dogovorom između država članica, a za imenovanje je potrebno glasovanje u Europskom parlamentu, kojem  je odgovorna, prije nego što članovi prisegnu. Članovima Komisije pomaže administracija sastavljena od općih uprava i specijaliziranih odjela čije je osoblje smješteno uglavnom u Bruxellesu i Luxemburgu.

Koncept prijedloga projekta

(engl. Letter proposal) Za razliku od upita, koncept predloga projekta sadrži sve informacije koje su potencijalnom donatoru potrebne da bi odlučio da li da finansira vaš projekat. Koncept predloga projekta se razlikuje od kompletnog prijedloga projekta samo po detaljnosti podataka koje sadrži; dok su im osnovne komponente iste. Različiti su zahtjevi od donatora do donatora, po pitanju dužine, formata i sadržine ovog pisma. Dobro provjerite uputstva koja će vam donator dati vezano za to kako ovo pismo treba da izgleda. Najčešće se koncept predloga projekta šalje zajedno sa propratnom dokumentacijom.

Vidjeti takođe: Propratna dokumentacija, Uputstva

Konsultant

(engl. Consultant) Profesionalac zaposlen na bazi ugovora koji posjeduje ekspertsko znanje iz određene oblasti. Obično se ove osobe zapošljavaju za određene projekte kao što su planiranje ili evaluacija.

Koordinacija donatora

(engl. Donor coordination) Pokušaji raznih donatora da razmjenjuju informacije o svojim aktivnostima i na taj način bolje integrišu svoj rad.

Koordinacija strane pomoći

(engl. Aid Co-ordination) Niz aktivnosti i mehanizama koje razvija vlada korisnik kako bi polučila maksimalan učinak međunarodne pomoći na ekonomski i socijalni razvoj zemlje korisnika, u skladu sa svojom strategijom I resornim prioritetima. U Hrvatskoj se koordinacija vrši na razini Stalne radne skupine Vlade RH.

Koordinaciono tijelo NVO

(engl. Coordination body of non-governmental organizations) Koordinaciono tijelo nevladinih organizacija je operativno tijelo sektora nevladinih organizacija u implementaciji projekta SUTRA na lokalnom nivou.

Koordinaciono tijelo nevladinih organizacija sastoji se od maksimalno pet članova nevladinih organizacija u svakoj općini obuhvaćenoj projektom SUTRA. Proces identificiranja nevladinih organizacija aktivnih u ovom području izveden je prije odabira organizacija u Koordinaciono tijelo.

Korisnici

(eng. Beneficiaries) Svi oni koji u bilo kojem smislu imaju korist od provedbe projekta.

Mogući korisnici:

(a) Partneri na projektu/neposredni korisnici: oni koji primaju potporu kroz sredstva EZ-a radi izrade i provedbe projekta, tj. Najčešće: ministarstva, agencije za provedbu projekata;

(b) Posredni korisnici: oni koji primaju potporu u okviru projekta kako bi bolje pružili usluge ciljnoj(im) skupini(ama), npr.. Osoblje u poljoprivrednim savjetodavnim službama koje koristi mjere obuke radi uspješnijeg pružanja savjetodavnih usluga "muškim i ženskim članovima poljoprivrednih domaćinstava".

(c) Ciljna skupina

(d): skupina ili jedinica na koju će pozitivno djelovati program na razini svrhe projekta i s kojom će se usko surađivati na projektu (npr. "muški i ženski članovi poljoprivrednih domaćinstava" u slučaju navedenog primjera projekta osposobljavanja poljoprivrednih savjetodavnih službi);

Konačni korisnici: svi koji nakon razine ciljnih skupina dugoročno profitiraju od projekta na razini društva ili šireg sektora, npr. "Djeca" zahvaljujući povećanju ulaganja u zdravstvo i obrazovanje, "potrošači" zahvaljujući poboljšanju u poljoprivrednoj proizvodnji i marketingu ili "država" kao takva zahvaljujući povećanju zarade od izvoza na temelju poboljšane poljoprivredne proizvodnje i marketinga.

Korisnik bespovratnih sredstava

(eng. Grant Beneficiary) Primatelj bespovratnih sredstava.

Page:  1 2 Next »
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL