• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Liderstvo

(engl. Leadership) Snaga unutar jedne institucije, agencije, organizacije koja stimuliše ostale da rade ili daju.

Likert skala

(engl. Likert-Scale) Jedna evaluaciona tehnika koja se najčešće koristi kao instrument kod raznih istraživanja da bi se izmjerilo nečije mišljenje ili stav.

Npr.: C. Da li smatrate da je ovaj rječnik jednostavan za korištenje? (Molim vas zaokružite jedan od ponuđenih odgovora):

1. Veoma jednostavan

2. Jednostavan

3. Malo komplikovan

4. Veoma komplikovan

5. Nemam mišljenje

Lista najužeg izbora kandidata

Shortlist Popis poduzeća koja su dostavila iskaz interesa za davanjem ponude za ugovor nakon objave obavijesti o nabavi, a koja je Odbor za uži izbor, uspostavljen od strane ugovaratelja, odabrao za sudjelovanje u natječaju.

Lobiranje

(engl. Lobbying) Lobiranje predstavlja niz akcija kojima je cilj izvršiti uticaj. Osnovnu ciljnu grupu akcije lobiranja čine donosioci odluka.

Tematske oblasti: Zastupanje

Lobisti

(engl. Lobbyist) Grupa ljudi ili pojedinih građana koji pokušavaju da utiču na usvajanje ili ne-usvajanje zakonodavstva. Prvobitno se ovaj izraz odnosio na osobe koje često posjećuju holove (predvorja neke skupštine; engl. lobbies) ili hodnike zakonodavnih odjeljenja da bi pričali sa ljudima koji izrađuju zakone.

Logička matrica

(eng. Logical Framework Matrix Logframe) Matrica u kojoj je predstavljena logika intervencije projekta, pretpostavke, objektivno provjerljivi pokazatelji i izvori provjere.

Logika intervencije

(eng. Intervention Logic) Strategija koja stoji iza projekta. To je narativni opis projekta na svakoj od četiri razine "hijerarhije ciljeva” koju se koristi u logičkoj matrici (opći ciljevi, svrha projekta, rezultati, aktivnosti).

Lokalna akciona grupa (LAG)

(engl. Local action group) LAG (Lokalna akciona grupa) po definiciji predstavlja lokalno partnerstvo, odnosno, u pravnome žargonu "neregistrirano udruženje". To u stvari znači da LAG nema pravni status, te stoga ne može imati vlastita novčana sredstva, upošljavati osoblje, itd. LAG se sastoji od predstavnika općinske uprave, grupa i organizacija civilnog društva i predstavnika poslovnih udruženja.

Lokalna akciona grupa je grupa za implementaciju projekta SUTRA na lokalnom nivou, stvorena za potrebe projekta s ciljem zastupanja modela buduće saradnje u skladu s konceptom partnerstva javnog i privatnog sektora.

U biti, LAG predstavljaju forume za podršku implementaciji projekata povratka i reintegracije na lokalnom nivou, te doprinose održivome lokalnom razvoju.

Svrha se lokalnih akcionih grupa može ukratko opisati kao:

  • planiranje onoga što je potrebno uraditi;
  • poduzimanje aktivnosti;
  • utvrđivanje da li su te aktivnosti bile uspješne
    i ako jesu
  • nadogradnja takvih uspješnih aktivnosti i integriranje istih u osnovne službe kako bi ove službe kvalitetnije odgovarale i razrješavale stvarne potrebe lokalnog stanovništva.

Lokalnu akcionu grupu (LAG) čine predstavnici 3 različita sektora:

1) Predstavnik općine (kojeg nominira načelnik općine);
2) Predstavnik poslovnog sektora (kojeg nominira Regionalna razvojna agencija koja pokriva područje te općine);
3) Predstavnik nevladinog sektora (nominiran od strane organizacija koje tvore koordinaciono tijelo nevladinih organizacija);

Podrazumijeva se da će u različitim fazama implementacije u rad LAG-a biti uključeni i drugi akteri. To su prije svega predstavnici različitih općinskih službi nadležnih za određena pitanja koja se adresiraju u radu LAG-a (odjeli za stambena, socijalna, pitanja poljoprivredu, itd.), predstavnici nevladinih organizacija čije je učešće relevantno u određenoj fazi implementacije na lokalnom nivou (udruge žena i omladinske grupe, udruge koje se brinu za potrebe djece/osoba s posebnim potrebama, itd.)

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL