• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Master plan studija

(engl. Master plan study) Izuzetno detaljna i kompleksna studija savjeta za prikupljanje sredstava koja uključuje mnoge aspekte rada institucije osim prikupljanja sredstava, kao što su misija, administracija, finansijski menadžment i upravljanje.

Menadžment znanja

(engl. Knowledge management) Proces u kojem organizacija generiše vrijednosti svoje intelektualne imovine i imovine bazirane na znanju. Obično generisanje vrijednosti ovakve imovine uključuje i dijeljenje tih informacija sa zaposlenima, organizacionim dijelovima i drugim organizacijama u cilju postizanja boljeg poslovanja (engl. best practices).

Mentor

(engl. Mentor) Iskusni profesionalac koji pomaže u profesionalnom usavršavanju nove ili manje iskusne osobe.

Mentorstvo

(engl. Mentoring) Upoznavanjem sa akumuliranim znanjem stečenim kroz praksu, koje obično osoba iz višeg menadžmenta prenosi osobi koja se obučava u istoj organizaciji.

Metodologija

(engl. Methodology) Sredstva ili logična procedura kojom se ono što je planirano projektom (ili programom) implementira.

Mikrokredit

(engl. Microcredit) Mali zajmovi koji se odobravaju pojedinicima da bi oni ostvarili ili povećali svoj prihod.

Misija

(engl. Mission) Izjava o opštoj svrsi postojanja jedne organizacije. Misija organizacije je direktno povezana sa njenom vizijom. To je jedna vrsta izjave koja sadrži svrhu i vrijednosti organizacije, u isto vrijeme navodeći kako će se ta svrha i vrijednosti sprovoditi u praksi. Ona treba da se navede u pisanim dokumentima organizacije (u statutu), i da je znaju svi zaposleni (iz istih razloga koji su gore navedeni). Izjava o misiji treba de podstiče, da sadrži izazove. Iako je kreiramo tako da je ambiciozna, ipak misija treba da bude i realna, na primjer: vaša misija ne može biti da suzbijete nezaposlenost u državi u roku od pet godina, iz prostog razloga jer to nije moguće.

Moderator

(engl. Moderator) Osoba koja upravlja diskusijom u grupi; često se naziva i facilitator.

Monitoring

(engl. Monitoring) Monitoring se, jednostavno izraženo, može smatrati stalnom sistematskom aktivnošću u kojoj se sakupljaju i pružaju informacije specijalno sa svrhom mjerenja i poboljšanja efektivnosti projekta; ili se može koristiti za obezbjeđivanje odgovornosti na svim nivoima projekta, posebeno u pogledu finansija, ili kada menadžment donosi odluke o osoblju i institucionalnoj efektivnosti.

Monitoring granta

(engl. Grant monitoring) Stalno praćenje kako se vrši realizacija projektnih aktivnosti koje je donator finansirao, sa ciljem da se utvrdi da li se uslovi granta poštuju i da li ima izgleda da se ostvari svrha projekta za koju je odobren grant.

Monitoring medija

(engl. Media monitoring) Predstavlja zadatak u okviru kojeg pojedinci ili organizacije veoma pažljivo i kritički prate kako izvještavaju različiti (novi) mediji, sa svrhom da se efikasnije skrene pažnja tim medijima. Monitoring medija zahtijeva od pojedinaca ili organizacija da razviju kritičan stav kao korisnici raznih vrsta medija.

Monitoring/Praćenje

(eng. Monitoring) Sustavno i stalno prikupljanje, analiza i korištenje informacija radi upravljanja i donošenja odluka.

Mreža

(engl. Network) Pojedinci ili organizacije koji dijele informacije, ideje, resurse ili ciljeve da bi ostvarili pojedinačni ili grupni cilj.

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL