• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Page:  1 2 Next »
Učinak

(eng. Impact) Učinak projekta na širu okolinu, njegov doprinos širim sektorskim ciljevima sažetima u općim ciljevima projekta te ostvarivanje sveobuhvatnih ciljeva politike EZ-a.

Učinkovitost

(eng. Effectiveness) Ocjena na koji su način rezultati doprinijeli ostvarenju svrhe projekta te kako su pretpostavke utjecale na postignuto u projektu.

Udružena sredstva

(engl. Pooling funds) Situacija kada partneri ulažu jednaka ili ekvivalentna sredstva za određeni projekat ili program.

Ugovarač

(eng. Contracting Authority) Stranka koja zaključuje ugovor. Ovisno o sustavu provedbe (CSP, CDSP, DSP) to može biti Evropska komisija, tijelo državne uprave zemlje korisnika ili privatna pravna osoba.

Ugovor

(eng.Contract) Dogovor uz određene uvjete između dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba u kojem postoji obećanje da će se pružiti usluge i/ili isporučiti roba u zamjenu za neku vrijednost.

Ugovor na temelju naknada

(eng. Fee-based) contract Ugovor po kojemu se usluge pružaju na temelju fiksnih naknada.

Ugovor o grantu

(engl. Grant agreement) Ugovor koji se zaključuje između donatora i primaoca granta. Obično je zasnovan na aplikaciji koju je podnio potraživalac (primalac) granta. Ugovor o grantu obavezuje primaoca granta da odradi određene aktivnosti, u okviru određenog vremenskog roka, za određenu sumu novca. Ugovor o grantu se obično odnosi, ili sadrži, pravila koja određuju način trošenja sredstava granta. Važno je napomenuti da Ugovor o grantu može da sadrži restriktivnije uslove od onih koje je predložio primalac sredstava ili onih koje propisuje zakon. Ugovor o grantu takođe može biti odobren na manje sredstava nego što je prethodno traženo.

Vidjeti takođe: Grant

Ugovor o izradi studija

(engl. Study Contract) Ugovor o pružanju usluga između davatelja usluga i ugovaratelja koji se odnosi, na primjer, na identifikacijske i pripremne studije za projekte, studije o izvedivosti, ekonomske studije i studije tržišta, tehničke studije, procjene i revizije.

Ugovor o izvođenju radova

(engl. Works Contract) Ugovor između građevinske firme i ugovaratelja o izvođenju radova ili izgradnji objekta.

Ugovor o nabavci robe

(engl. Supply Contract) Ugovor između dobavljača i ugovaratelja o kupnji, leasingu, najmu ili finansijskom najmu (uz ili bez opcije kupnje). On može također pokrivati zadaće kao što su postavljanje, servisiranje, popravke, osposobljavanje i uslugu nakon prodaje (after-sales service).

Ugovor o pružanju usluga

(engl. Service Contract) Ugovor između davatelj usluga i ugovaratelja o pružanju usluga kao što su tehnička pomoć ili studije.

Ugovor o tehničkoj pomoći

engl. Technical assistance contract) Ugovor između davaoca usluga i ugovaratelja prema kojemu davalac usluga vrši savjetodavnu ulogu, usmjerava ili nadzire projekt, osigurava konsultante naznačene u ugovoru i djeluje kao agent za nabavu.

Upit

(engl. Letter of inquiry) Kratko pismo u kojem se navodi projekat u kratkim crtama zajedno sa iznosom koji se traži. Ovo pismo se šalje donatoru da bi se ispitalo da li je zainteresovan za ovaj projekat i da li bi želio da mu se pošalje kompletan prijedlog projekta. Obično, osim ako donator drugačije ne traži, ovo pismo treba da je napisano maksimum na jednoj stranici.

Ono treba da sadrži:

(a) nekoliko rečenica o vašoj organizaciji;

(b) veoma kratak opis projekta;

(c) precizan iznos sredstava koji tražite;

(d) objašnjenje zašto vjerujete da je ovaj projekat za donatora interesantan i da se uklapa u njegove prioritete. Dešava se da donator nekada odobri sredstva samo na osnovu ovog pisma. Međutim, mnogo je vjerovatnije da će vam donator tražiti da mu pošaljete kompletan prijedlog projekta ako smatra da je vaša ideja interesantna. Mnogi donatori vole da ih ovako kontaktirate prije nego što im pošaljete kompletan prijedlog projekta.

Vidjeti: Preliminaran prijedlog projekta, Prijedlog projekta

Uprava za koordinaciju programa pomoći

(eng. Directorate for Coordination of EU Assistance and Cooperation Programmes - CD) Središnja jedinica uspostavljena od strane zemlje korisnika pomoći za pružanje podrške nacionalnom koordinatoru pomoći u  koordinaciji pripreme godišnjih programa, te podrške jedinicama za provedbu projekata u njihovom poslu. Uprava za koordinaciju je izravni sugovornik Delegaciji Europske komisije u operativnom dijelu provedbe programa pomoći.

Upravljački odbor

(engl. Steering committee) U prikupljanju sredstava (engl. fundraising), predstavlja jedan izvršni odbor koji sačinjava upravljačka struktura visokih rukovodioca, koji su odgovrni za sprovođenje kampanje prikupljanja sredstava.

Page:  1 2 Next »
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL