• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

NOVI Bilten Saveza općina i gradova Federacije BiH broj 217

 

Poštovani,

 

obavještavamo Vas da je izašao novi bilten Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine broj 217.
U njemu možete naći mnoštvo tekstova koji se tiču rada Saveza i naših članica, kao što su:

 

  • Dvodnevna obuka za predstavnike općina i javnih vodovodnih/komunalnih preduzeća
  • Održano savjetovanje za predstavnike federalnih ministarstava na temu: "LOD metodologija i njena primjena"
  • Izabrane partnerske JLS koje će učestvovati u projeltu LID
  • Livno i Cazin na putu da dobiju status grada

i još mnoštvo drugih tekstova koji se odnose na rad jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.
Bilten br. 217 možete pogledati na našoj web stranici www.sogfbih.ba ili klikom OVDJE
Molimo Vas da informacije o novom biltenu proslijedite načelniku, vijećnicima, uposlenicima i drugim zainteresovanim osobama.