• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

U BiH zabilježen pad poštanskih usluga

U BiH prošle godine zabilježen je pad u prometu pismonosnih pošiljki od 8,7 odsto u odnosu na 2014. godinu, te pad u prometu paketnih pošiljki od 4,8 odsto.Broj platnih operacija u 2015. godini bilježi pad od 8,1 odsto u odnosu na prethodnu godinu, podaci su Agencije za statistiku BiH. Broj pismonosnih pošiljki u četvrtom kvartalu lani iznosio je 18,179 miliona komada, što je u poređenju sa istim kvartalom 2014. godine pad od 7,9 odsto. U posljednjem kvartalu 2015. godine u odnosu na isti period 2014. godine broj paketnih pošiljki manji je za 1,5 odsto, dok je broj operacija u platnom prometu manji za 10,7 odsto.