• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

Izašao novi bilten Saveza općina i gradova FBiH

 

Obavještavamo Vas da je izašao novi bilten Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine broj 218.U njemu možete naći mnoštvo tekstova koji se tiču rada Saveza i njegovih članica, kao što su:

 

  • Zajednička sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH, Predsjedništva Saveza opština i gradova RS-a i Predsjedništva Udruge gradova RH
  • Održana zajednička sjednica tri komisije Saveza
  • Sastana delegacije Saveza sa Federalnim ministrom pravde

 

http://www.sogfbih.ba/uploaded/E-Bilten/Bilten%20SOGFBIH%20br.%20218.pdf