• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

Novi bilten Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine broj 225

 

Obavještavamo Vas da je izašao novi bilten Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine broj 225.
U njemu možete naći mnoštvo tekstova koji se tiču rada Saveza i naših članica, kao što su:

 

  • Seminarom na temu komuniciranja u organizaciji Saveza kandidati za vjećnike započeli pripreme za predstojeće izbore
  • U Novom Travniku održan trening na temu LOD metodologija i njena primjena
  • Izabrane partnerske JLS za projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja

i još mnoštvo drugih tekstova koji se odnose na rad jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.
Bilten br. 225 možete pogledati na našoj web stranici www.sogfbih.ba ili klikom OVDJE