• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

Javni poziv zainteresiranoj javnosti i civilnom društvu da dostave komentare na nacrte akcija u okviru višedržavne IPA II za 2016

Europska komisija je izradila i dostavila nacrte dijela akcija predviđenih za realizaciju u okviru programa višedržavne IPA za 2016. godinu Državnim IPA koordinatorima i zatražila dostavu mogućih komentara.

Radi se o slijedećim akcijama:

AD 01 Regional Investment Policy Programme,

AD 02 Technical Assistance for Roma integration at community level (TARO),

AD 03 Western Balkans Youth Window under Erasmus+,

AD 04 Preparatory measures for the participation of IPA II beneficiaries in EU Agencies,

AD 06 Enhancing mobility, connectivity and competitiveness in South East Europe – Support to RCC,

AD 07 Support to CEFTA Secretariat 2016 – 2017,

AD 08 Regional cooperation and networking in the field of agriculture, rural and economic development of cross-border areas,

AD 10 Regional Energy Efficiency Programme for the Western Balkans (REEP Plus),

AD 11 Technical Assistance towards implementation of the new Paris Climate Agreement.

Nacrti akcija za Investicioni okvir za zapadni Balkan biti će pripremljeni od strane Europske komisije i dostavljeni zemljama korisnicama na davanje komentara naknadno.

Pozivaju se organizacije civilnog društva i zainteresirana javnost da dostave svoje komentare  na gornje akcije do 15. veljače 2016. godine na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

Komentari se trebaju odnositi na konkretan tekst u nacrtu i trebaju biti dati na engleskom jeziku.

Podsjećamo da je program višedržavne IPA II vođen centralizovano od strane Europske komisije koja je zadužena za programiranje, provedbu i monitoring provedbe ovog programa.

Javna rasprava – Nacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na 3. redovnoj sjednici, održanoj 27.10.2015. godine, donio je Zaključak broj: 01-02-998/15 od 04.11.2015. godine, kojim se prihvata Nacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, te se smatra da može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga zakona. Predlagač je zadužen da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 90 dana, u skladu sa odredbama Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o proceduri za organizaciju i provedbu javne rasprave.

 

Također, Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 5. sjednici od 19.11.2015. godine donio Zaključak broj: 02-02-988/15 od 23.11.2015. godine kojim se prihvata Nacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, te se zadužuje Vlada FBiH da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 90 dana i da se poštuje procedura predviđena za donošenje zakona iz zajedničke nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine. Oba doma Parlamenta FBiH su svojim zaključcima zadužili predlagača da prilikom izrade Prijedloga zakona, uzme u obzir sugestije, primjedbe i prijedloge iznesene u javnoj raspravi.

 

Postupajući u skladu sa gore navedenim zaduženjem, Federalno ministarstvo pravde, dana 11.01.2016. godine otvara javnu raspravu o Nacrtu zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja će trajati 30 dana od dana postavljanja predmetnog materijala na web stranicu.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da svoje mišljenje i prijedloge na tekst Nacrta zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, dostave na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i/ili pisanim putem na adresu: Federalno ministarstvo pravde, ul. Valtera Perića br.15., 71 000 Sarajevo.

 

Kako bi se omogućilo šire uključivanje zainteresiranih strana, Federalno ministarstvo pravde će organizirati i pet regionalnih javnih rasprava o Nacrtu zakona o razvojom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Livnu, Tuzli, Mostaru i Bihaću u toku mjeseca januara 2016. godine.

 

Javna rasprava u Sarajevu će se održati 18.01.2016. godine u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa početkom u 12,00 sati, dok će se javna rasprava u Livnu održati 21.01.2016. godine u sali Općinskog vijeća sa početkom u 12,00 sati.

 

Termini i lokacije održavanja javnih rasprava u Tuzli, Mostaru i Bihaću objavit će se na web stranici Federalno ministarstva pravde najkasnije 7 dana prije zakazanog termina.

 

Nacrt zakona i ostali materijali dostpuni su na web stranici Federalnog ministarstva pravde, na sljedećem linku:

 

http://www.fmp.gov.ba/index.php?part=pregled&id=106

 

Sva mišljenja i prijedlozi, dostavljeni u propisanom roku, na e-mail i/ili adresu Ministarstva, bit će razmotreni pri izradi teksta Prijedloga zakona.

 

Opremljen Centra za socijalni rad u Šamcu

Europska unija je kroz projekat “Jačanje lokalne demokratije/demokracije LOD IV” osigurala sredstva za opremanje Centra za socijalni rad kao i za nabavku materijala za rad. 

Centar je bio u potpunosti poplavljen i uništen u katastrofalnim poplavama u maju 2014. godine te je uz  finansijsku podršku međunarodnih donatora i opštine Šamac obnovljen i opremljen. 

Kapaciteti Centra su povećani te je omogućeno pružanje usluge za preko 1500  korisnika godišnje.

Centar pruža i široku paletu usluga za zajednicu, kako podrške za najranjivije grupe te podrška za  djecu sa poteškoćama u razvoju i odrasle sa invaliditetom. Novoizgrađeni objekat će imati i Dnevni centar za djecu i mlade, usluga koja nije prije bila dostupna u Šamcu.  

U okviru ovog projekta organizovana je i obuka roditelja odnosno psihosocijalna pomoć, radionica za roditelje djece sa smetnjama u razvoju te razmjena iskustva sa Dnevnim centrom iz Dervente.