• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

NOVI Bilten Saveza općina i gradova Federacije BiH broj 207

 

Poštovani,
obavještavamo Vas da je izašao novi bilten Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine broj 207.
U njemu možete naći mnoštvo tekstova koji se tiču rada Saveza i naših članica, kao što su:

 

  • Skupština Saveza usvojila Strategiju razvoja za period 2016. - 2022. i Rezoluciju
  • Održana godišnja konferencija koordinatora za rada sa Savezom
  • Usvojen prijedlog Zakona kojim se Grad Sarajevo uključuje u direktnu raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa
  • Vlada Federacije BiH podržava otvaranje poduzetničkih zona

i još mnoštvo drugih tekstova koji se odnose na rad jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.
Bilten br. 207 možete pogledati na našoj web stranici
www.sogfbih.ba ili klikom OVDJE
Molimo Vas da informacije o novom biltenu proslijedite načelniku, vijećnicima, uposlenicima i drugim zainteresovanim osobama.

Obilježili smo Međunarodni dan dječjih prava i 13. rođendan

Parada djece i mladih pod nazivom Imamo pravo živjeti zdravokretala se Vilsonovim šetalištem, a finale parade obilježeno potpisivanjem deklaracije, održalo se u Međunarodnom centru za djecu i mlade na Grbavici.

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE ove godine obilježava 13. godina djelovanja, te su se ovom prilikom volonter/ke Udruženja pridružili/e nastavku programa tokom kojeg je prikazana predstava Buđenje proljeća. Profesionalna glumica Dženite Imamović-Omerović režirala je predstavu a izveli su je srednjoškolci/ke iz 10 zajednica u BiH.

Preko 120 volontera/ki koji/e su tokom akademske 2014/2015. godine bili aktivno angažovani/e u programima volontiranja NARKO-NE, svečano je uručen certifikat a predstavljena su i postignuća svakog projekta.

Prisutnima su se obratili gospodin Nedžad Koldžo, prof. dr. Ismet Dizdarević, predsjednik Udruženja NARKO-NE i Amir Hasanović, izvršni direktor te su ovom prilikom čestitali mladima na ostvarenim rezultatima.

 

Parada osnovnoškolaca Imamo pravo živjeti zdravo se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura

 

 

 

http://narkone.org/index.php?type=1&c=news&id=450

 

Samit mladih u Sarajevu: Glasovi i razmjene mišljenja mladih Zapadnog balkana

Samit mladih u Sarajevu (Sarajevo Youth Summit), u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava, okupit će od 14. do 16. oktobra blizu 150 društveno - političkih aktivista i branilaca ljudskih prava iz zemalja Zapadnog Balkana, Evropske unije i (post)konfliktnih područja širom svijeta, kao i predstavnike državnih institucija iz regiona i EU.

Samit mladih u Sarajevu: Glasovi i razmjene mišljenja mladih Zapadnog balkana
 
Prema navodima organizatora, Samit će biti prilika da se čuju glasovi i razmjene mišljenja mladih Zapadnog balkana o problemima čije rješavanje smatraju važnim za budućnost regije, ali i iskustva i znanja demokratskih aktivista iz cijeloga svijeta koja mogu biti značajna za region.

Samit je ovoga puta podijeljen u tri tematske cjeline:
• Bosna i Herecegovina - šta dalje?
• Regionalni program razmjene mladih Zapadnog Balkana (RYCO- Regional Youth Cooperation Office)
• Globalna perspektiva

"Cilj samita jeste da stvori prostor mladim aktivistima iz regiona i svijeta da razmijenom iskustava i prihvatanjem najboljih praksi doprinesu procesu demokratske tranzicije u svojim post- konfliktnim društvima. Time oni postaju dio globalne mreže branilaca ljudskih prava koji se aktivno suprostavljaju diskriminaciji i nepoštivanju različitosti boreći se za demokratske principe i vrijednosti", kazao je Đorđe Bojović, koordinator samita. 

Poseban fokus je na programu razmjene, odnosno na osnivanju Regionalne kancelarije za mlade - RYCO (Regional Youth Cooperation Office), čije je osnivanje podržano na samitu zemalja Zapadnog Balkana koji je održan u Beču u august ove godine. Upravo će u Sarajevu mladi imati priliku raspravljati o programima i smjernicama kako regionalna kancelarija za mlade treba funkcionisati. 

Svečano otvaranje u sarajevskog Vijećnici bit će održano 14. oktobra u 20.00 u Vijećnici u Sarajevu, a od gostiju do sada su potvrđeni Ivo Komšić, Čedomir Jovanović, Igor Crnadak, Mary Ann Hennessey, Frank Morawietz, Žarko Puhovski, Milorad Pupovac, Gulalai Ismail, Petrit Selimi, Frenkie i mnogi dr. 

"Na samitu će biti pristuni predstavnici ministarstava iz regiona zaduženih za omladinu koji će govoriti o procesu uspostavljanja Regionale kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana. Također ovo je prilika da čujemo uporedna iskustava predstavnika Francusko - njemačke kancelarije za mlade te o njihovim izazvovima sa kojima su se susreli u dosadanšnjem radu. Učesnici će imati priliku da predlože programske i strukturne okvire ove regionalne kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana", kazao je Bojović. 

Kroz tri dana bit će održane brojne rasprave na različite teme, a tri neformalne debate na teme akteulne izbjegličke krize, ženske prespektive aktivizma i debata o viznoj liberalizaciji i slobodi kretanja građana BiH i Kosova otvorene su za javnost. 

Samit će predstaviti i zajedničku deklaraciju mladih, koja je njihov odgovor na prisutne probleme. Deklaracija će zatim biti dostavljena institucijama u regionu i EU.

Ovo je treći samit mladih u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava. Prvi je održan 2009. godine u Beogradu, a drugi u Prištini 2012. godine. Više detalja kao i cjelokupni program mogu se pronaći na Sarajevosummit.org.