• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

Priručnik za nevladine organizacije

U okviru projekta Jačanje lokalne demokratije/ demokracije - LOD IV, između ostalih alata, finaliziran je i Priručnik za nevladine organizacije koji predstavlja revidirano izdanje ranijeg priručnika. Priručnik u devet poglavlja elaborira sve važnije aspekte vezane za rad svih onih koji aktivno participiraju u prostoru koje nazivamo civilno društvo, počevši od samog definiranja pojmova, pa do različitih informacija i alata potrebnih za funkcioniranje i rad organizacija civilnog društva. Priručnik sadrži i pregled legislative koja definiše rad nevladinih organizacija.

LOD IV  finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).  LOD IV se sprovodi u periodu:  juni 2014. – juni 2016. godine.

 Priručnik možete prezeti OVDJE.

 

 

 

 

 

 

Prvo izdanje LOD IV biltena

Predstavljamo Vam prvo izdanje LOD IV biltena. Projekat „Jačanje lokalne demokratije / demokracije“ (LOD), kojeg finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), već petu godinu se sprovodi u Bosni i Hercegovini.

Dobri rezultati sa terena motivirali su donatora, Evropsku uniju, da LOD dobije i svoj nastavak, odnosno četvrtu fazu, koja je započela u junu 2014. godine Projektima brze intervencije. Bio je to jedan dio odgovora Evropske unije na poplave zahvaljujući čijoj realizaciji se doprinijelo postepenoj normalizaciji katastrofalnog stanja na terenu, a koristi za lokalnu zajednicu su bile višestruke.

Bilten u BHS verziji je dostupan OVDJE.

Posao sposobnima, a ne podobnima

CCI: Posao sposobnima, a ne podobnimaCentri civilnih inicijativa (CCI) pokrenuli su kampanju s ciljem depolitizacije i departizacije javne uprave.
Građane žele upoznati o rezultatima istraživanja o politikama, procedurama i praksi zapošljavanja u organima javne uprave.

 Na ovaj način želi se skrenuti pažnja javnosti na činjenicu da se pri zapošljavanju isključiva prednost daje politički podobnim kandidatima.

 Iz CCI-ja naglašavaju da lične sposobnosti, znanje, iskustvo i integritet kandidata moraju biti presudni faktor prilikom imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru, a ne stranačka ili porodična veza.

 O ovome će danas upoznati i stanovnike Banje Luke, podjelom štampanog materijala na Trgu Krajine.

 Ulični štand se organizuje u sklopu kampanje “Država.ba“ koju provodi CCI.


(FENA)