• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

Savjesni provalnik prijavio pokradenog pedofila

Još uvijek neidentifotkrio je da sadrže snimke muškarca koji seksualno zlostavlja djecu.
Trake je spremio u omotnice i sklonio ispod parkiranog automobila, nakon čega je nazvao policiju i rekao im gdje će pronaći trake. U omotnicama je policija pronašla adresu pedofila i poruku provalnika.

"Imao nesreću da ovi snimci dospiju u moje ruke i osjetio obavezu predati ih, kako bi ste mogli uraditi svoj posao i zatvoriti ovog čovjeka do kraja života", napisao je..m Španska policija je potvrdila kako su prošle sedmice uhapsili muškarca (64) osumnjičenog za zlostavljanje djece, i to upravo onog koji je opljačkan.

Osumnjičeni je nogometni trener i živi sam. Iz policije su potvrdili kako je zajedno sa svojim mladim nogometašima gledao porno filmove, nakon čega ih je zlostavljao. Identificirali su i četiri dječaka koje su bile njegove žrtve, uključujući i jednog 16-godišnjaka za kojeg pretpostavljaju da je zlostavljan šest godina. Osumnjičeni je prijavio provalu u svoju kuću, ali kada je nabrajao šta mu je sve nestalo, nije spominjao kameru. Policija je u kući pronašla trake sa seskualnim zlostavljanjem dječaka, a naveli su i kako još uvijek tragaju za provalnikom. icirani provalnik iz Španije zaslužan je za hapšenje pedofila. Iz jedne kuće je ukrao kameru sa tri trake. Prilikom pregledavanja

Svijet obilježava 10. decembar - Dan ljudskih prava

Širom svijeta danas se obilježava 10. decembar - Međunarodni dan ljudskih prava.

Ujedinjene nacije (UN) su 10. decembra 1948. godine usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti.

Ovim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čovjeka - od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje.

Usvajanje Deklaracije predstavljalo je krupan napredak u tom trenutku, a tom prilikom ostale su uzdržane zemlje sovjetskog bloka, Saudijska Arabija i Južnoafrička republika.

U okviru Savjeta Evrope, 1950. godine donesena je Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja, pored osnovnih prava, ustanovljava i mehanizme zaštite i nadzora nad njihovim ostvarivanjem.

UN su 1966. godine donijele dva sporazuma, kojima su razrađene slobode i prava proklamovana Deklaracijom o ljudskim pravima, a dokumente je prihvatilo 130 zemalja.

Međunarodni dan ljudskih prava bit će obilježen nizom manifestacija i u BiH kako bi se ukazalo na značaj poštivanja prava i dostojanstva svakog pojedinca.
klix.ba

Djeco, danas je vaš dan!

Dvadeseti novembar u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan djeteta i cilj mu je podsjećanje i senzibiliziranje javnosti na potrebu zaštite djece od zloupotreba, nasilja i različitih oblika diskriminacije.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 20. novembra 1959. godine usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a 1989. godine Konvenciju o pravima djeteta. Međunarodni dan djeteta se obilježava u svijetu od 20. novembra 1989. godine.

Obilježavanjem ovog dana se žele podstaći organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama na preduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ona temelj izgradnje naprednog društva.

Osnova za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade sarađujući i odrastaju sa spoznajom o međuzavisnosti svih živih bića. Nažalost, postoje djeca kojoj su uskraćena osnovna životna prava jer se, na primjer, iskorištavaju kao radna snaga, učestvuju u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju na prostituciju. U posljednjih deset godina, preko 2 miliona djece je poginulo u ratovima, a od posljedica rata milioni djece širom svijeta imaju teške psihičke traume. Oko 30 miliona djece živi u ratnim područjima, a u 26 zemalja svijeta djeca mlađa od 15 godina koriste se kao vojnici.

U skladu sa  Konvencijom Ujedinjenih nacija, osnovna dječja prava su: pravo na preživljavanje (hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard); razvojno pravo (razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet); pravo učestvovanja (donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama); pravo zaštite od zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.

Današnji datum je svojim posebno kreiranim logom podržala i najpopularnija tražilica, Google.

Konvencija o pravima djeteta propisuje da:

Sva djeca i mladi imaju ista prava. Ni jedno dijete ne smije biti oštećeno zbog svog pola, boje kože, jezika ili religije;

Djeca i mladi imaju pravo na najveću moguću mjeru zdravstvene zaštite kao i zdravstvne preventive i medicinske brige;

Djeca i mladi imaju pravo na besplatno osnovno obrazovanje. Osim toga im se mora obezbijediti posjeta školama koje bi ih mogle dalje obrazovati;

Djeca i mladi imaju pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru i učešće u kulturnim i umjetničkim manifestacijama;

Djeca i mladi imaju pravo da se informišu, da slobodno kažu svoje mišljenje i da budu saslušani;

Djeca i mladi imaju pravo na dobar odgoj. Njihovi roditelji ili vaspitači ne smiju primjenjivati silu i zloupotrebu, zlostavljanje je zabranjeno;

Djeca i mladi imaju pravo da u ratu i bjekstvu prime posebnu pomoć i zaštitu;

Djeca i mladi imaju pravo na zaštitu od rada kojim bi bili iskorišteni i od seksualnog zlostavljanja;

Djeca i mladi imaju pravo da žive sa svojim roditeljima i da imaju kontakt sa oba roditelja ukoliko oni žive razdvojeno;

Djeca i mladi sa invaliditetom, imaju pravo na posebnu podršku i unapređenje kao i na aktivno učešće u društvenom životu.

 


Radiosarajevo.ba