Forgot login? | Register
Udruženje Žene ženama, Sarajevo (069sutra)

Kontakt informacije

Udruženje Žene ženama, Sarajevo (069sutra)
Memnuna Zvizdić
Ante Fijamenga 14b. (Kuća ljudskih prava)
71000
Sarajevo
033/613-589
033/645-234
www.zenezenama.com.ba

Dodatne informacije

Misija naše organizacije je putokaz za sve one čije društvene potrebe organizacija zadovoljava.
Drugim riječima misija je definirala mjesto koje naša organizacija ima u društvu.
Izjava o misiji je vječna i rezultat je zajedničkog rada u definiranju ciljeva, vrijednosti i budućnosti organizacije.
Žene Ženama su samoorganizovana ženska grupa koja osnaživanjem žena i ženskih grupa doprinosi razvoju građanskog društva, zalažući se za poštivanje ženskih ljudskih prava u svim oblastima privatnog i javnog života.
Osnova našeg rada i djelovanja jesu Statut organizacije, Strategijski plan i Pravilnik o radu.

Program pod imenom ‘Domaći koncept ženskog osnaživanja’ ostvaruje se:
- Edukacijom
- Podrškom i
- Promocijom
Aktivnosti programa su obrazovanje, istrazivanje, izdavaštvo i javno djelovanje.
Žene Ženama su svjesne prilika i zato racionalno planiraju aktivnosti postavljanjem realnih ciljeva spram kapaciteta osoblja i organizacije, ali i spram pretpostavki u okolini koje pružaju mogućnosti za pronalaženje alternativnih pravaca djelovanja ka društvu u kojem se ostvaruju i poštuju ženska prava kao ljudska prava.

Metodologija i principi rada
- Timski rad
- Feministički principi u kreiranju ciljeva i vrijednosti organizacije
- Dobar protok informacija
- Uvažavanje različitosti
- Dobra komunikacija
- Motivacija i dobrovoljnost u radu
- Partnerstvo i solidarnost
- Transparentnost u radu i djelovanju
Razviti program koji integrira gender perspektivu u interpretaciji ljudskih prava, demokratije, feminizma i nenasilne komunikacije kroz jedinstveni i kreativni model učenja i djelovanja žena i ženskih grupa u kontekstu Bosne i Hercegovine.
Radeći na poboljšanju života žena i drugih isključenih grupa, pojedinaca i pojedinki, prepoznali smo nesklad između govora političara o ravnopravnosti žena i njihovog odbijanja da žene prihvate izvan tradicionalnih uloga. To je bio podsticaj da iznova razmotrimo pristupe žena ljudskim pravima i da ženska ljudska prava budu prioritet u kontekstu demokratske obnove.
Naš model pristupa ženskim ljudskim pravima pomogao je da se žene oslobode starih simbiotskih obrazaca muško/ ženskih odnosa koji su određeni kulturom, religijom, državom i ekonomskom strukturom, ali i nas same je učinio različitim u odnosu na druge grupe.
Kao jedinstveni kreativni prostor ženskog osnaživanja i zalaganja u oblastima: obrazovanja, socijalnih prava, sigurnosti, mira i jednakopravnosti polova, članice Žene Ženama izgradile su pristup koji je očuvao koherentnost ženskih ljudskih prava i žensku solidarnost u BiH.
- Ljudska prava
- Razvoj kapaciteta nevladinih organizacija
- Nenasilna komunikacija I Menadžment sukoba
- Rodna ravnopravost
- Žensko zdravlje, nasilje u porodici, trgovina ljudskim bićima
- Rad na edukaciji i podizanju svijesti kod žena
- Promovisanje ženskih ljudskih prava
- Zdravstveno i humanitarno djelovanje
- Zalaganje za nenasilno rješavanje konflikta i novih načina komunikacije
- Informisanje žena o zdravstvenim, pravnim i drugim pitanjima od interesa za žene
- Osnivanje Centra za žene u skladu sa Zakonom
- Stvaranje mreže sa ostalim ženskim udruženjima i organizacijama sa područja BiH, regije Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope.
- Osnaživanje žena u privatnom i javnom životu

«Žene i ženske organizacije u BiH»
«Monitoring implementacije Rezolucije UN 1325- Žene, Mir i Sigrnost»
“Pomoć ženama povratnicama” /decembar 1997 - maj 1998.
“Psihosocijalna podrška povratnicima i izbjeglicama“ /decembar 1997. - decembar 2002.
“Istraživanje nasilja nad ženama u BiH” /maj 1999. - oktobar 1999.
“SOS telefon za žene, djevojke i djevojčice“ /novembar 2000 - decembar 2001.
“Postavljanje domaćeg nasilja u domen javnog zdravstva“ /mart - septembar 2004.

- Žene u obrazovanju i djelovanju

«Ženske studije «Žarana Papić»- Žene Ženama»
«Rodno/ spolna jednakopravnost i mladi- podizanje svijesti kroz interaktivni pristup»
“Žene u akciji za socijalna prava i sistematsko unaprijeđenje kvaliteta života”/ januar 2002 - maj 2004.
“Žene to Mogu “/ septembar 2002 - mart 2004.
“Političko osnaživanje žena u lokalnim zajednicama”/ juni - septembar 2004.
“Konflikt rezolucija za liderice u lokalnim zajednicama regije” juni 1999. - septembar 2001.
“Rezolucija konflikta u lokalnim zajednicama” /april 2000.- mart 2002.
“Žene i igradnja mira u lokalnim zajednicama”/februar - decembar 2002. / juni 2004. - maj 2005.

- Ženska ljudska prava i rodna svjesnost u kontekstu u BiH

“Ženska ljudska prava na prostoru Zapadnog Balkana- Nasilje nad ženama“
“Gender senzibilizacija za gender perspektivu / Rodna perspektiva u srednjem obrazovanju” 2004. god
“Ženska ljudske prava i ljudske nelagode” /maj - septembar 2004
«Promocija gender jednakosti kroz zagovaranje i zastupanje implementacije Zakona o jednakopravnosti polova u BiH- Gender senzibilizacija za gender perspektivu»
«Gender, jednakost i reforma socijalne pomoći u BiH- glasovi žena i vizija»
«Promocija i edukacija za unapređenje zdravstvenog i socijalnog statusa žena»

- Javno djelovanje organizacije

„Patrijarhat i diskriminaciju žena ukinuti“
„Mreža podrške sudu BiH ( MPD)“
„Ženske mreže“
“V - day / Dok nasilje nad ženama ne prestane”, mart 2003.

Promocije knjiga i priručnika:
“Muškarci, žene i nasilje” Per Elias Elasson (prevod knjige na bosanski jezik), Sarajevo 2002.
Časopis za ženske studije “Patchwork 1-2”, Sarajevo 2003.
“U čemu je razlika? Trgovina ženama, prostitucija”, priručnik, Sarajevo 2003.
“Krvava istina Prijedora” Mejre Dautović, Tešanj 2004.
“Ženska mudrost, nasilje u porodici i ljudske nelagode” priručnik, Sarajevo 2004.
- Osnaživanje žena u privatnom i javnom životu
- Žene i ženske organizacije u BiH
- Monitoring implementacije Rezolucije UN 1325 - žene, Mir i Sigurnost
- Ženska ljudska prava i rodna svjesnost u kontekstu BiH
- Ženska ljudska prava na prostoru Zapadnog Balkana - nasilje nad ženama
- Žene u obrazovanju i djelovanju
- Ženske studije “Žarana Papić” - Žene Ženama
- Rodno/spolna jednakopravnost i mladi - podizanja svijesti kroz interaktivni pristup
- Promocija geneder jednakosti krozu zagovaranje i zastupanje implementacije Zakona o jednakopravnosti polova u BiH - gender senzibilizacija za gender perspektivu
- Gender, jednakost i reforme socijalne pomoći u BiH - glasovi žena i vizija
- Promocija i edukacija za unaprijeđenje zdravstvenog i socijalnog statusa žena
- Javno djelovanje Udruženja Žene Ženama
/
Kvinna till Kvinna Švedska ; Global Fund for Women USA; Sarajevo Zdrav Grad - Ured Gradonačelnika; Grad Sarajevo / Vijeće mladih Grada Sarajevo ; Office of Public Affairs U S Embassy Sarajevo; UNIFEM Un Development Fund for Women Bratislava; NPA Norveška Radnička Pomoć ; Star World Learning Network - Batcom projekt USA; Općina Centar Kanton Sarajevo; HOM Komitet za ljudska prava Holandija ; The Balkan Trust of Demcracy ; Council of Europe; Fondacija za izdavaštvo / nakladništvo F BiH; LIŽ - Lokalna Inicijativa Žena (Kanton Sarajevo - Općine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Istočno Sarajevo - Opštine Kasindol i Lukavica).
hCa Banja Luka ; Fondacija Lokalne Demokratije Sarajevo; Centar za žene ŽAR Sarajevo; Lara Bijeljina; “Zora” Milići, LIŽ / Lokalna inicijativa žena ,Most Višegrad,Žene Okruglog stola Distrikt Brčko,Fenix Sanski Most,medica Zenica,Referentna Grupa Tuzla i druge

Objavljeni sadržaji

DateTitle
29-03-2006 00:00:00Sarajevo - Žene ženama - fotografije

Galerija
No Items published in this profile gallery
 

DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE
U BOSNI I HERCEGOVINI
UNDP BiH
Anketa
Portal Ngo.ba posjećujem: