Forgot login? | Register
Udruženje Obrazovanje gradi BiH, Sarajevo (077sutra)

Kontakt informacije

Udruženje Obrazovanje gradi BiH, Sarajevo (077sutra)
Jovan Divjak
Dobojska 4.
71000
Sarajevo
033/710-580
033/710-581
www.ogbh.com.ba

Dodatne informacije

Djeca žrtava rata naša - naša trajna briga.
Udruženje, vođeno idejom univerzalnih vrijednosti filantropije, uz povećan doprinos članova, prijatelja, donatora, sponzora i vladinih institucija, u granicama raspoloživih kadrovskih i materijalnih resursa, planskim i organizovanim radom na ostvarivanju misije “djeca žrtava rata-naša trajna briga“ razvijat će sposobnosti i kapacitete na očuvanju korisničke baze, učvrstiti društvenu poziciju, podržati demokratske procese i doprinositi afirmaciji civilnog društva u Bosni i Hercegovini.
Djeca žrtava rata, invalidna i talentovana djeca
Podrška obrazovanju
-stvaranje preduvjeta da se djeci i mladima omogući evropski nivo obrazovnja i sticanje znanja;
-razvijanje svijesti i učešće u razvoju civilnog društva u lokalnoj zajednici i uključivanje mladih u društveni život;
-insistiranje na poštovanja Konvencije o pravima djeteta i Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda;
-materijalno pomaganje, stipendiranje, ljetovanje i drugi oblici pomoći djeci čiji su roditelji poginuli kao žrtve rata u BiH 1992-1995., civilnih žrtava rata i invalidnoj djeci;
-podsticanje mladih talenata i nadarene djece kroz materijalnu pomoć i stipendiranje;
-utjecaj na javnost kroz predavanja, seminare, radionice, medije, izdavačku djelatnost i dr., da se uključe u sve oblike i vidove pomoći ovoj populaciji mladih;
-povezivanje sa sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu na principima globalnog partnerstva u nastojanju da se obrazovanje i odgoj stave u funkciju stvaranja humanijeg svijeta i ostvarivanja ljudskih sloboda;
-saradnja sa NVO, državnim organima, obrazovnim institucijama, humanitarnim organizacijama i donatorima u cilju realizacije svrhe i programskih ciljeva Udruženja.
STALNI PROJEKTI
1995-2004. “Obezbjeđenje školskog pribora i učila za djecu čiji su roditelji poginuli kao žrtve agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu”
1995-2004. “Obezbjeđenje sportske opreme za djecu čiji su roditelji poginuli kao žrtve agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu”.*
1995. “Obezbjeđenje tehničkih sredstava za funkcionisanje Fondacije “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu”.
1996-2004. “Obezbjeđenje stipendija za učenike srednjih škola i studente fakulteta iz reda djece čiji su roditelji poginuli kao žrtve agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu.
1996-2004. “Obezbjeđenje ljetovanja za djecu čiji su roditelji poginuli kao žrtve agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu”.

DRUGI ZNAČAJNI PROJEKTI
2000-2001. “Zagovaranje kampanje pobiljšanja školovanja, socijalnih i materijalnih uslova djece žrtava rata”. “ Poštivanje zakona o visokoškolskom obrazovanju”. “Mjesto i uloga stipendista i članova Udruženja u izgradnji i samoodrživosti Udruženja “Obrazovanje gradi BiH”
“Institucionalni razvoj Udruženja “Obrazovanje gradi BiH”.
Ljetni kamp “Umjetničko jezgro za mir i nenesilne komunikacije”
2002-2003. “Pravo na kvalitetno školovanje”.
“Podrška manjinskim povratcima u Kantonu Sarajevo-Općina Ilijaš”
“La viva-hor za ljudska prava” u okviru projekta “I WIL BE FREE”.
2003-2004. “Psihosocijalne i kreativne radionice za djecu, mlade i njihove roditelje/staratelje”.
“La viva-hor za ljudska prava u okviru projekta “I WIL BE FREE”.
“Mladi i priroda”.
2004-2005. “Filantropija za budućnost“
“Obrazovanje, priroda i mladi“
“Psihosocijalna rehabilitacija djece i roditelja“
“Mladi i priroda“
“I dalje, Filantropija za budućnost“
“Obrazovanje, priroda i mladi“
“Psihosocijalna rehabilitacija djece i roditelja“
“Obrazovanje, mladi i sport“
U sferi ostvarivanja neposrednih ciljeva baziranih na strateškoj viziji razvoja Udruženje će: 1) nastaviti organizaciono učvršćivanje i širenje organizacione strukture, 2) osigurati stabilnost prihoda i finansijsku održivost; 3) razvijati i poboljšavati odnose s korisničkim grupama; 4) realizovati programske zadatke od najvećeg interesa za korisničke grupe; 5) razviti interni i eksterni sistem informisanja; 6) ostvariti saradnju s relevantnim društenim subjektima; 7) osavremeniti i intenzivirati marketinšku aktivnost; 8) razvijati i usavršavati izvore prihoda i pratiti finansijske tokove; 9) usavršiti sistem planskog rada i evaluacije.
Adem Jež, Sarajevo, Igor Baroš, Sarajevo, Mubina van ven Isović, Luxemburg, Fika Popović, London, Lejla Omeragić, Sarajevo, Jasna Šaković, Sarajevo, Melita Sultanović, Sarajevo, Snježana Kapidžić, Sarajevo, Jasna Kopčić, Sarajevo, Adem Karup, Germany, Miloslava Bučar, Sarajevo, Edin Omerbegović, Sweden, Amela Šapčanin, Sarajevo, Danijela Wolf, Sarajevo, Vera Jovanović, Sarajevo, Edina Rešidović, Sarajevo, Srđan Dizdarević, Sarajevo, Ibrahim Koluder, Sarajevo, Jovan Divjak, Sarajevo, Slavko and Vanja Šantić, Sarajevo, Amir and Vehid Gunić, Sarajevo, Enver Trepić, Sarajevo, Mirza Ibrahimpašić, Sarajevo, Dario Novalić, Sarajevo, Ozren Kebo, Sarajevo, Husein Dropić, Tuzla, Fatima and Muhamed Sarić, Sarajevo, Mijo Kuraja, Sarajevo, Mustafa Dučić, Sarajevo, Muhamed Granov, Sarajevo, Mihajlo Turković, Sarajevo, Suada Kapičić, Sarajevo, Sabahudin Hadžijalić, Bugojno, Janis Milisav Buturović, Sarajevo, Mirko Šagolj, Sarajevo, Azra Džajić, Sarajevo, Nijaz Hadžimusić, Sarajevo, Rajka and Bogdan Cvijić, Sarajevo, Safet Zec, Sarajevo, Zdravko Grebo, Sarajevo, Žarko Bulić, Sarajevo, Željko Ivanković, Sarajevo, Gojko Jelačić, Jablanica, Golubović family, Sarajevo, Dragan Marković, Sarajevo, Sadeta and Dževad Murić, Sweden, Suad Kuruzović, Sweden, Sabaheta and Enver Bunić, Sweden, Amir Hadžiahmetović, Sweden, Mladen Milosavljević, Sarajevo, Ismet Džerlek, Mostar, Husein Gandura, Sarajevo, Azra Karabegović, Sarajevo, Fadila Jašarević, Sarajevo, Murat Prašo, Sarajevo, Emir Kapidžić, Sarajevo, Fuad Strik, Sarajevo, Šemso Turković, Sarajevo, Abdulah Jabučar, Sarajevo.

The Government of the Federation of B&H, The Ministry of Education, Science, Culture and Sport of the Federation of B&H, Canton Sarajevo, The City of Sarajevo, The Municipalities Center, Old Town, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža,
Sarajevo Pharmacies, Triglav BH insurance agency, Sarajevo, PC PTT communication B&H, Hotel ''Saraj'', Sarajevo, Coca Cola beverages, Sarajevo, The Sarajevo Airport, The construction company ''Butmir'', Sarajevo, The stock corporation ''Dom'', Sarajevo, GIK ''Hidrogradnja'', Sarajevo, WVP insurance, Sarajevo, Bosnia Hotels and Restorans, Sarajevo, Bud Import, Sarajevo, Sinkro Mebl Štof, Sarajevo, Middle Point Electronics, Sarajevo, ‘’Baroš’’ Optics, Sarajevo, The Music Academy, Sarajevo, The Open Society Soros, Sarajevo,The Pen Center of B&H, The Circle 99, Sarajevo, Vita Media - Art our, Sarajevo, The Sarajevo Textile, Sarajevo, Dalting d.o.o., Sarajevo, Media plan, Sarajevo, Elektroprivreda, Sarajevo, Grafičar promet, Sarajevo, Tobacco Factory Sarajevo, Sarajevo, Merkator, Sarajevo, Women to Women, Sarajevo, The Para Olympic Committee of B&H, Sarajevo, The Bosniak Institute, Sarajevo, Interex, Sarajevo, The Raiffeisen Bank, Sarajevo, Klas, Sarajevo, BIHAMK, Sarajevo, Bosnia Re Insurance, Sarajevo, ASA and Prevent Invest, Sarajevo Insurance, Sarajevo, Šaran graphics, Sarajevo, Sarajevo gas, Sarajevo, Music high school, Sarajevo.
Medias that cover the work of the Association, and contribute to it’s affirmation:
”Oslobođenje”, ''Avaz'', ''Jutarnje novine'', ''Dani'', ''Slobodna Bosna'', ''Ljiljan'', ''Radio of the Federation of B&H’’, “Federal TV”, “Hayat”, “Cantonal TV Sarajevo”.

IPA - police of Barcelona, Embassy of Local Democracy Barcelona - Sarajevo, Ecoliers du Monde Brussels, Pour que vive Sarajevo, Albertville, Orphelins de Bosnie, Luxemburg, Mester per Bosnia, Barcelona, UCJG, France, Association Aide humanitare Bosnie - Herzegovine, Nantes, The European Union, Sarajevo, Association Promethee Bosnie, Grenobl, Sprofondo, Italy, UNHCR, UMCOR, Leben, France, Equlibre, France, Red Cross, Germany, Hilfswerk, Austria, Rotary club Albertville conflans, Rotary club Holland, The Ministry of Education, Austria, Pinoccio, Switzerland, UN Trust Fund, France, Love in Action, USA, ACAT, France, Association of Women from Sweden, Association Vrbas, Sweden, Rotary club Vienna, Forum pour la democratie dans les Balkans, Grenoble, France, The Football Association of Italy, The Football Association of Denmark, NBV, Sweden, The Global Children Organization, USA, The Embassy of France in B&H, The Embassy of Deutschland, The Embassy of Great Britain, The Embassy of Sweden, The Embassy of Switzerland, The Embassy of Norway, The Embassy of Italy, Cemeti, Barcelona, SFOR of Italy, France, USA, La viva, France, Lycee Experimental, France, Rotary club, Amsterdam, Holland, Solidarite Laique, France, Normandie Balkans, Caen, France, Medicins sans frontiers, France, Medicins du monde, France, Comunante internacionale Bahai - Paris, France.

Davor Mučić, Denis Mulić, Livia Klingl, Milovan Mračević, Jean Francios Dagulas, Dr. Hannes Kushinsky, Baig Silvia, Owen Elain, Sally Eifert, Nancy Always, Gwen Frericks, Atos and Maja Mrkavelj, Annett Cornile, Mikche and Gerhart Ruth, Gleny Watkins, Poul and Slavica Talbort, Jean Claude Carreau, Markus Troendle, Petar Currie, William Hunt, Aleksandra Godfrey, Šandor Tenze, Wolfang Petrič, High representative in B&H, Patricia Baber, Mihael Stocker, the chief of ICRC mission in B&H, Bernard Bažole, the French ambassador in B&H, Jamie F. Young, Paulo Zuccon, Michel Lemaitre, Toni Wagnes, Marco Tenderimia, Enrico Pietromarchini, Marit Fordal Dovre, Hakon V. Dovre, Olivier Carron, Alain Jouve, Andre Prochesson, Henry G. Brun, Yudith Yenya, Agnes B.
UMCOR, FKR, Žene ženama, Fondacija BH inicijativa žena i dr.

Objavljeni sadržajiThis user has no published articles.

Galerija
No Items published in this profile gallery
 

DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE
U BOSNI I HERCEGOVINI
UNDP BiH
Anketa
Portal Ngo.ba posjećujem: