Forgot login? | Register
Udruženje akcionara investicionih fondova Republike Srpske (UAIF RS)

Kontakt informacije

Udruženje akcionara investicionih fondova Republike Srpske (UAIF RS)
Siniša Božić
Dragiše Vasića 20
78000
Banja Luka
066/784-359
www.uaifrs.com

Dodatne informacije

Edukacija, zastupanje i zaštita interesa manjinskih akcionara investicionih fondova u Republici Srpskoj
www.uaifrs.com
uspostavljanje korporativnog upravljanja u investicionim fondovima u Republici Srpskoj
akcionari investicionih fondova Republike Srpske

Objavljeni sadržajiThis user has no published articles.

Galerija
No Items published in this profile gallery
 

DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE
U BOSNI I HERCEGOVINI
UNDP BiH
Anketa
Portal Ngo.ba posjećujem: